نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 محقق و دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان زادگاه مطالعات حقوق رسانه در کشور، باید متناسب با سرعت و حجم بالای تحولات عرصۀ فناوری اطلاعات و چالش‌های حقوقی ناشی از آن‌، برنامه‌ریزی و محتوای آموزشی رشتۀ حقوق ارتباطات را روزآمد و کارآمد کند. هدف این پژوهش کمک به همگام‌سازی آموزش حقوق ارتباطات با تغییرات پویای اجتماعی در کشور است. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه مطالعات رسانه‌های نوین در دانشگاه‌های هاروارد؛ آکسفورد و کمبریج چیست و چگونه می‌توان از برآیند این بررسیِ تطبیقی به ارائۀ الگوی مطلوب برای دانشگاه علامه طباطبائی رسید؟
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮدآوری داده‌ﻫﺎ «ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ای» و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ «ﺗﻮﺻﯿفی» و «تبیینی» است. براساس یافته‌های این تحقیق، برنامۀ آموزشی دانشکدۀ حقوق هاروارد نسبت به دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج از انعطاف و تنوع بیشتری برخوردار است. در این دانشکده‌ تمرکز اصلی در درجۀ اول بر تربیت وکلای حرفه‌ای است و تربیت پژوهشگران و سیاست‌گذاران حقوقی اولویت دوم است اما در برنامۀ آموزشی دو دانشگاه انگلیسی، شاهد فاصله گرفتن از تخصص‌گرایی محض و تدریس محتوای چند رشته‌ای هستیم. گفتنی است که براساسِ مطالعۀ برنامۀ دانشکده‌های حقوق سطح یک دنیا، برنامۀ آموزشی رشتۀ حقوق ارتباطات در دانشگاه علامه ‌طباطبائی نیازمند بازنگری و به‌روز‌رسانی جدی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Media Studies at Harvard universities; Oxford and Cambridge Presenting the ideal model for Allameh Tabataba'i University (ATU)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mahdavizahed 1
  • zahra Mohaghegh 2

1 Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Researcher, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Advances in information and communication technologies have posed a number of challenges and legal issues that have also affected the discipline of communication law. Therefore, this study seeks to investigate the discipline of communication law in the world one-ranked universities and adaption and benefit of its findings in the curriculum of the Iranian higher education system.

Since Allameh Tabataba'i University is the birthplace of this educational field, it can also be a place for its growth to review which in terms of criteria of efficiency and being up-to-date and with a local-global approach.

The method of data collection in this research is library, and data obtained have been studied by descriptive and explanatory methods with an interdisciplinary approach.

According to this study, both groups of the studied faculties presented their educational content in an innovative way. But in general, American universities offer more specialized education and newer courses, and practical experience is more important to students. The curriculum of American law schools is more flexible and diverse than English law schools. In curriculum of some college, staying away from pure specialization and teaching multidisciplinary content is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Science . Communication law
  • Interdisciplinary studies
  • Allameh Tabataba'i University
  • Harvard University
  • University of Cambridge
  • University of Oxford