نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دپارتمان بازاریابی، برندسازی و توریسم- دانشکده کسب و کار- دانشگاه میدلسکس لندن

4 دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در این مقاله نقش تکرارنویسه به عنوان عنصری پیرازبانی در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت تا شرکت ها بتوانند جملات تأثیرگذار بر مخاطب را با در نظر گرفتن نویسه های پرکاربرد در کلمات انتخاب و در تبلیغات و نام تجاری استفاده نمایند. در مورد نقش استفاده از تکرار نویسه به عنوان عنصری پیرازبانی در بازاریابی و تبلیغات با محوریت تأثیر این عنصر بر مخاطب، پژوهش چندانی در زبان فارسی انجام نشده است. در این راستا، به منظور تعیین بسامد نویسه های دارای تکرار، شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام داده کاوی و پنج نویسه پرکاربرد استخراج شدند. به منظور اعتبارسنجی داده های به دست آمده از پرسشنامه استفاده شد و با نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه های تهران و خانواده های آنها درستی فرضیه های مورد نظر در رابطه با حروف پر‌تکرار و کاربرد آنها در تبلیغات مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین، به بررسی تلفظپذیری کلمات از طریق تکرار نویسه جهت استفاده در تبلیغات و نام های تجاری پرداخته شد و استفاده از تکرار حروف به عنوان عنصری پیرا‌زبانی برای چهار نویسه پرکاربرد در صورت تلفظ‌پذیری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Memorable repetition: The role of letter repetition in brand names and social media marketing

نویسندگان [English]

 • Manuchehr Naderi Varandi 1
 • Vida Shaghaghi 2
 • Pantea Foroudi 3
 • Shahla Raghibdoust 4
 • Mohamadtaghi Taghavifard 5

1 Ph.D. student of general linguistics, Faculty of humanities and foreign languages,Allameh Tabataba’i universiry, Tehran, Iran

2 Faculty member, Department of linguistics, Allameh Tabataba’i university, Corresponding author, Tehran, Iran

3 Department of Marketing, Branding, and Tourism- Business School- Middlesex University London

4 Faculty member, Department of linguistics, Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran

5 Faculty member, Department of industrial engineering, Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract


In this article, the role of letter repetition as a paralinguistic feature is studied in social media in order to help companies select the most repeated letters in words for devising brand names and the most effective sentences in marketing and advertising. The role of letter repetition as a paralinguistic element in advertising with the focus of the effect of this factor on the audience has not been studied in the Persian language. For this purpose, in order to find the frequency of the repeated letters, Instagram and Telegram social media were selected for data mining and five most repeated letters recognized. For the validation of the data at this phase, a questionnaire was devised and distributed among the students at the universities in Tehran and their families. In this way, the hypotheses regarding the most repeated letters and their use in advertising were also tested. Moreover, the quality of the words with letter repetition as being pronounceable was also studied and the use of four letters in case of being beautifully pronounceable was verified for the use in advertising and brand names.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Persian language"
 • "marketing"
 • "letter repetition"
 • "paralinguistic features"
 • "brand names"
 • "social media"