نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، کارشناس بخش خدمات مرجع مجازی (اطلاع‌رسانی) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران. مسئول کتابخانه عمومی رئیسی شیراز.

چکیده

سبک زندگی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی شناخته‌شده در هر محل، منطقه، یا کشور باشد، که البته بر اساس نظر برخی از صاحب‌نظران، نمادی فردی یا اجتماعی است که عوامل گوناگونی بر آن تأثیرگذار هستند. امروزه و با پیشرفت‌های گوناگون علمی و فناورانه، تجهیزات و فناوری‌های جدیدی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد وارد شده و ارتباطات و تبادلات روزمره را دگرگون نموده است. در بین این فناوری‌های نوین، رسانه‌های اجتماعی نقش بسزایی را در بخش‌های گوناگون زندگی ایفا می‌کنند و تأثیرهای زیادی نیز بر افراد و جوامع گذاشته‌اند. این پژوهش با روش توصیفی و با توجه به شاخص‌های مهم سبک زندگی مانند: پوشاک، طرز رفتار، تغذیه، برخورد و... نقش رسانه‌های اجتماعی در زندگی اجتماعی و فردی اعضای کتابخانه‌های عمومی استان فارس را با استفاده از تحلیل سوات[1] مورد بررسی قرار می‌دهد و هدف آن تعیین و شناسایی میزان تأثیر آنها در کم یا زیاد کردن و یا بهبود و ارتقاء و یا تنزل سبک زندگی و نظم و امنیت در شاخص‌های ذکرشده و همچنین در پایان راهکارهایی جهت ارتقای سبک زندگی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی،  ارائه ‌شده است.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A SWOT Analysis of the Role of Social Media in the Lifestyle of the Members of Public Libraries – A Case Study of Shiraz City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Bayat 1
  • Rouhollah Manouchehri 2

1 PhD Candidate, College of Humanities, Islamic Azad University- Hamedan Branch.

2 PhD Candidate, College of Humanities, Islamic Azad University- Hamedan Branch

چکیده [English]

Lifestyle can be a known pattern in any region or country and some believe that lifestyle is a personal or social concept affected by many factors. With today’s scientific and technological developments people’s daily interactions have been revolutionized. New media have affected various fields in the lives of different societies. This study uses a descriptive approach and looks into important lifestyle indicators such as clothing, behavior, eating, etc. in order to investigate the role of social media in personal and social lives of the members of public libraries in Iran’s Fars province using a SWOT analysis. The goal of this study is to understand how social media may have improved or harmed their lifestyles regarding the mentioned indicators. Finally some solutions will be proposed to improve individuals’ lifestyles using social media.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Social Media
  • SWOT
منابع
‍- آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (1381)، آماروکاربردآندرمدیریت. جلد دوم، چاپ ششم، تهران: سمت.
- افتاده، جواد. (1391)، تفاوت بین رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 56.
- بشیر، حسن؛ افراسیابی، محمدصادق. (1391)، شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 5.
- حیاتی، زهیر؛ منوچهری، روح اله؛ مظفری، عظیمه؛ مظفری، افسانه. (1393)، بخش‌بندی مراجعین کتابخانه‌های عمومی بر مبنای نیازهایشان با استفاده از شبکه تحلیل عصبی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل کانو. تحقیقات و اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های عمومی، شماره 20.
- داوری، دردانه؛ شانه ساز زاده، حسن. (1380)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل. تهران: آتنا.
- دیوید، فرد. آر. (1388)، مدیریت استراتژیک. ترجمه: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- سلیمانی پور، روح‌الله. (1389)، شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها. فصلنامهره‌آورد (13) صص. 14- 19. تاریخ دسترسی 25 بهمن 1394 در سایت:
- عبدالهی، ابراهیم؛ لندی، نجمه. (1392)، سبک زندگی اسلامی با نگاهی بر رسانه. اولین کنگره بین‌المللی فرهنگواندیشهدینی، بوشهر، خرداد 1393.
- عدلی پور، صمد؛ قاسمی وحید؛ سید احمد میرمحمدتبار. (1393)، تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 7.
- محمدی، ر. (1389). مروری کوتاه بر تاریخچه فیس‌بوک به مناسبت سالگی آن. آی تی بالگ. تاریخ دسترسی 18/01/1394
 http://www.1itblog.com/1389/11/17/facebook-7th-birthday/.9819/ 9/93
- معمار، ثریا؛ عدلی پور، صمد؛ خاکسار، فائزه. (1391)، شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت ) با تأکید بر بحران هویتی ایران،  فصلنامه  علمی –    پژوهشی مطالعات و  تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 1.
- اسلامی، مروارید. (1391)، بررسی شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد گوناگون زندگی. نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید، تهران.
- موسوی، مهری سادات. (1393)، تأثیر  رسانه‌های  اجتماعی  بر  سبک  زندگی  متناسب  با  اقتصاد  مقاومتی. همایش  ملی  نقش سبکزندگی  در  اقتصاد مقاومتی، کرج.
- نصر اصفهانی، نرگس. (1393)، نزدیک شدن افراد دور و دور شدن افراد نزدیک. ماهنامه سپیده دانایی، شماره 84.
- نخعی، روح‌الله. (1393)، پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی. ماهنامه سپیده دانایی، شماره 84.
- نوابخش، فرزاد. (1393)، تغییرات  سبک زندگی در  فرآیند توسعه ابزارهای  نوین  فناوری. مجله  مطالعات توسعه  اجتماعی ایران،  شماره 6.
-    About Google Plus. Retrieved. (2013, Dec). 6 from
-    About linkedin. Retrieved. (2013, Dec). 6 from
-    About Twitter. Retrieved. (2015, Mar). 12 from www.Twitter.com
-    About Wikipedia. Retrieved. (2013, Dec) 4 from
-    Aalbers, T.; Baars, M.A.E. and Olde Rikkert, M.G.M. (2011). "Characteristics of effective Internet-mediated interventions to change lifestyle in people aged 50 and older: A systematic review", Ageing Research Reviews 10, pp.487– 497.
-    Ahmad Khan, Shakeel, Ayodele, John Alonge. (2012). "Social Media in Library and Information Centres. IGI Global Library and Information Science in Developing Countries: Contemporary Issues A", Tella (University of Ilorin, Nigeria) and A.O. Issa (University of Ilorin, Nigeria) pp. 293- 294.
-    Bhatti, Rubina. (2012). Application of social media in marketing of library and information services: A case study from Pakistan. Webology, Volume 9, Number 1, June, 2012. Retrieved 2015, Dec. 23 from www.vebology.com
-    Chauhan, Mehul. (2013). Use of Social Media in Libraries. Retrieved 2015, Mar. 23 from www.alibnet.org/public/bookofpaper/ppts/85.pdf
-    Chu, S.K.W. & Du, H. (2013). Social Networking Tools for Academic Libraries. Journal of Librarianship & Information Science, 45(1), 64-75.
-    David W. Wilson. (2008)."Monitoring technology trends with podcasts, RSS and Twitter", Library Hi Tech News, 25(10), pp.8 – 12.
-    Fiander, David J. (2012). "Social Media for Academic Libraries" FIMS Library and Information Science Publications. Paper 27. Retrieved 2015, Dec. 25 from http://ir.lib.uwo.ca/fimspub/27
-    Frank Boateng, Yan Quan Liu. (2014)."Web 2.0 applications' usage and trends in top US academic libraries", Library Hi Tech, 32(1), pp. 120-138.
-    Kim, Yeonsoo; Young Park, Jin; Kim, Sung Byuk; Jung, In-Kyung, Lim, Yun Sook and Kim, Jung-Hyun. (2010). The effects of Internet addiction on the lifestyle and dietary behavior of Korean adolescents, Nutrition Research and Practice (Nutr Res Pract);4(1), 51-57.
-    Mahmood, Khalid; Richardson Jr, John V. (2011)."Adoption of Web 2.0 in US academic libraries: a survey of ARL library websites", Program, 45(4), pp. 365 – 375.
-    Mark-Shane Scale. (2008)."Facebook as a social search engine and the implications for libraries in the twenty#first century", Library Hi Tech, 26(4), pp. 540 – 556.
-    Nylander, Stina. (2013). Social Media for Lifestyle Change – social with whom, and why? CHI’13, April 27 – May 2, Paris, France. Retrieved 2015, Mar. 16 from
noreenkamal.files.wordpress.com/2012/11/agenda_final.pdf
-    Panahi, Sirous; Watson, Jason and Partridge, Helen. (2012). World Academy of Science, Engineering and Technology. 6 pp. 4-25.
-    Milton, Constance L. (2014). Ethics and Social Media Nursing Science Quarterly, 27(4), pp.283– 285.
-    Papadopoulosa, Thanos; Stamatib, Teta and Nopparuch, Pawit. (2012). Exploring the determinants of knowledge sharing via employee weblogs, International Journal of Information Management. 33(1), pp.133-146.
-    Peter Ractham, Laddawan Kaewkitipong. Social Media and Senior Citizen’s Quality of Life: A New Lifestyle for Ageing Society, Retrived. (2015) mar. 09 from www.cob.calpoly.edu/~eli/AIS.../8-2.pdf.
-     Rasmussen Neal, Diane. (2012). Social Media for Academicsby Chapter 11:Social Media for Academic Libraries. Online Published by Chandos Publishing; Elsevier Science Retrieved 2015, Mar. 11 from www.scienceDirect.com
-    Social Media, Libraries, and Web 2.0: How American Libraries are Using New Tools for Public Relations and to Attract New Users German Library Association Annual Conference: Deutscher Bibliothekartag 2009, in Erfurt” (2n d to 5t h of June 2009). Retrieved 2015, Mar. 18 from
 dc.statelibrary.sc.gov/.../SCSL_Social_Media_Libraries_2009-5.pdf?
-    Stoeckel, Sheila and Sinkinson, Caroline. (2013). Current Applications in Academic Libraries and Higher Education. Tips and Trends. Retrieved (2015, Dec). 22 from
-    Wang, Ligang; Luo, Jing; Gao, Wenbin. (2012). The effect of Internet use on adolescents’ lifestyles: A national survey. Computers in Human Behavior. (28), PP. 2007–2013.
-    Yi, Zhixian. (2014). Australian Academic Librarians' Perceptions of Effective Web 2.0 Tools Used to Market Services and Resources. The Journal of Academic Librarianship. 40, PP. 220–227.