نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال‌های اخیر به دنبال ورود تلفن‌های همراه هوشمند، عرصه ارتباطات موبایلی شاهد دگرگونی‌های فراوانی بوده است. ازآنجاکه یکی از قابلیت‌های تکنولوژی درنوردیدن مرزهای جغرافیایی است، جامعه ما نیز شاهد تغییرات اجتماعی برآمده از این نوآوری رسانه‌ای بوده است. در این میان، زندگی روزمره جوانان به‌عنوان گروهی که عموماً در پذیرش تکنولوژی‌های نوین پیش‌قدم می‌شوند، تحت تأثیر این فضای تکنولوژیک تغییر کرده است. در مقاله حاضر به مطالعه فرآیند پذیرش و اهلی سازی تلفن‌های همراه هوشمند در زندگی روزمره جوانان ایرانی پرداخته‌ایم. از خلال مصاحبه‌های نیمه استاندارد با دانشجویان مقطع کارشناسی شهر تهران، شش مقوله اصلی در نحوه مصرف تلفن همراه هوشمند توسط جوانان به دست آمد که در سطوح فردی و اجتماعی زندگی روزمره آن‌ها تجلی پیداکرده‌اند. این مقوله‌های شش‌گانه عبارت‌اند از: مصرف اطلاعاتی که شامل چک کردن واقعیت‌ها، آگاهی از اخبار و دسترسی به اطلاعات در لحظه است. مقوله بعد را مصرف مبتنی بر موقعیت نام نهادیم که نمایش موقعیت، نظارت بر موقعیت و احساس امنیت را شامل می‌شود. سومین مقوله مصرف ارتباطی است که در کاربری شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌ها پیام‌رسان و گسست از جمع‌های واقعی تجلی پیدا می‌کند. مقوله چهارم با عنوان انطباق تکنولوژیک شامل همه‌جا بودن، سهولت یادگیری کاربری و سیالیت تکنولوژی است. ابزار استقلال فردی نیز عنوان مقوله پنجم بوده که به معنای استقلال از خانواده و شکل‌دهی به روابط گزینشی است. آخرین مقوله در فرآیند اهلی سازی تلفن همراه هوشمند تسلط بر مصرف تکنولوژی است که کنترل شیوه کاربری و تسلط بر بازنمایی هویت مجازی را شامل می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of Domestication of Media Technology: The Lived Experience of Iranian Youth in Using Smartphones

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Forghan 1
  • Bahar Badiee 2

1 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University.

2 . MA in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Recent years have witnessed great changes in the field of mobile communication with the emergence of smartphones. The expansion of modern technologies is borderless and the Iranian society has also witnessed the social changes caused by media technologies. The lives of the youth, as the most accepting group when it comes to new technologies, have been affected and changed by these technologies. The present study is concerned with the process of acquisition and domestication of smartphones by the Iranian youth.
With a qualitative approach, we conducted in-depth interviews with a number of bachelor students studying in the city of Tehran and found six main categories of smartphone consumption in the personal and social lives of the interviewed Iranian youth. These categories are as follows: accessing information including looking up facts, reading news. The second category is location-based applications that include showing locations, controlling locations, and feeling safe. The third category is communicating including using social networks, using some application programs and getting detached from real communities. The fourth category called technological adaptation includes being everywhere, ease of learning, and fluidity of technology. The fifth category is individual independence. This includes independence from family and forming selective relationships. Finally, the sixth category is controlling technology consumption. It includes controlling how one’s virtual identity is represented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • smartphones
  • mobile communication
  • Youth
  • domestication
منابع
-   ازکیا، مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا. (1383). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
-   خزاعی، طیبه؛ سعادت‌جو، علیرضا؛ شبانی، مجید؛ صنوبری، محمد و بازیان، محسن. (1392). بررسی شیوع وابستگی به موبایل و ارتباط آن با عزت نفس دانشجویان. مجله دانش و تندرستی، دوره 8، شماره 4.
-   خلاصه مقالات همایش ملی تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی. (1394). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
-   سارانی، هادی؛ آیتی، محسن. (1393). تأثیر استفاده از تلفن همراه (پیام کوتاه) بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 13.
-   سلجوقی، خسرو. (1394). تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند در ایران. دریافت شده در تاریخ 10 شهریور 94 از: http://www.yjc.ir/fa/news
-   فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی جلیلی. تهران: نی.
-   منطقی، مرتضی و دین‌پرور، احسان. (1391). شکل‌گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره دوم.
-   موسوی، سید کمال‌الدین؛ جمالی، فرشاد. (1390). تجزیه‌وتحلیل رابطه میان استفاده از موبایل و جامعه‌پذیری مدرسه‌ای. مطالعات فرهنگ-ارتباطات. سال یازدهم، شماره پانزدهم.
 
-    Aakhus, M., & Katz, J. E. (2002). Perpetual Contact. Cambridge: Cambridge University Press.
-    Agar, J. (2013). Constant Touch - a Global History of the Mobile Phone. Cambridge: Icon Books.
-    Aune, M. (1996). The Computer in Everyday Life - Patterns of Domestication of a New Technology. In M. Lie & K. H. Sørensen (Eds.). Making technology our own? Domesticating technology into everyday life (pp. 91–120). Oslo; Boston: Scandinavian University Press.
-    Bakardjieva, M. (2011). The Internet in Everyday Life: Exploring the Tenets and Contributions of Diverse Approaches. In M. Consalvo & C. Ess (Eds.). The Handbook of Internet Studies. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
-    Berker, T., Hartmann, M., Punie, Y., & Ward, K. (Eds.). (2006). Domestication of media and technology. Maidenhead: Open University Press.
-    Bertel, T. F., & Stald, G. (2011). From SMS to SNS: The Use of the Internet on the Mobile Phone among Young Danes. Presented at the Nordmedia, Akureyri, Iceland.
-    Bertel, T. F. (2013). “It’s Like I Trust It So Much I Don’t Really Check Where It Is I’m Going Before I leave” - Informational Uses of Smartphones among Danish Youth. Mobile Media & Communication, 1(3), 299–313.
-    Bian, Mengwei & Leung, Louis. (2014). Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone Use to Social Capital. Social Science Computer Review, Vol. 33(1) 61-79. DOI: 10.1177/0894439314528779.
-    Bijker, W. E. (1987). The Social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology. MIT Press.
-    Boczokowski, P., & Lievrouw, L. (2008). Bridging STS and Communication Studies: Scholarship on Media and Information Technologies. In E. J. Hackett, O. Amsterdamska, M. Lynch, & J. Wajcman (Eds.), The Handbook of science and technology studies. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
-    Castells, M. (2009). Communication power. Oxford; New York: Oxford University Press.
-    Castells, M., Fernández-Ardèvol, M., Qiu, J. L., & Sey, A. (2007). Mobile communication and society. Cambridge, Mass.: MIT Press.
-    Church, K., Cousin, A., & Oliver, N. (2012). I wanted to settle a bet! Understanding why and how people use mobile search in social settings. In Proceedings of the 14th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services (pp. 393–402). New York, NY, USA: ACM. doi:10.1145/2371574.2371635.
-    Church, K., Smyth, B., Cotter, P., & Bradley, K. (2007). Mobile information access: A study of emerging search behavior on the mobile Internet. ACM Trans. Web, 1(1).
 doi:10.1145/1232722.1232726.
-    Donner, Jonathan. (2008). Research Approaches to Mobile Use in the Developing World: A Review of the Literature. The Information Society 24(3) 140-159.
-    Flueckiger, B. (2012). The iPhone Apps - A Digital Culture of Interactivity. In P. Snickars & P. Vonderau (Eds.), Moving data: the iphone and the future of media (pp. 171–183). New York: Columbia University Press.
-    Goggin, G., & Crawford, K. (2011). Moveable Types: Youth and the Emergence of Mobile Social Media in Australia. Media Asia Journal, 37(4).
-    Gordon, E., & de Souza e Silva, A. (2011). Net Locality: Why Location Matters in a Networked World. Oxford: Blackwell Publishing.
-    Green, N., & Haddon, L. (2009). Mobile communications!: an introduction to new media. Oxford; New York: Berg.
-    Haddon, L. (2003). Research Questions for the Evolving Media Landscape. In R.
-    Haddon, L. (2006). Roger Silverstone’s legacies: domestication. New Media & Society, 9(1), 25–32.
-    Haddon, L. (2013). Domestication Analysis, Objects of Study, and the Centrality of Technologies in Everyday Life. Canadian Journal of Communication, 36(2), 311–323.
-    Helles, R. (2012). Personal Media in Everyday Life - A baseline study. In K. Bruhn Jensen (Ed.), A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies (pp. 334–350). London: Routledge.
-    Hijazi-Omari, H., & Ribak, R. (2008). Playing with Fire: On the domestication of the mobile phone among Palestinian teenage girls in Israel. Information, Communication & Society, 11(2), 149–166.
-    Hillebrand, F., Trosby, F., Holley, K., & Harris, I. (2010). Short Message Service (SMS) -The Creation of Personal Global text Messaging. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
-    Hynes, D., & Richardson, H. (2009). What Use is Domestication Theory to Information Systems Research? In Y. K. Dwivedi (Ed.), Handbook of research on contemporary theoretical models in information systems (pp. 482–494). Hershey, PA: InformationScience Reference.
-    Kasesniemi, E.-L., & Rautiainen, P. (2004). Mobile culture of children and teenagers in Finland. In James E. Katz & M. Aakhus (Eds.), Perpetual contact: Mobile communication, private talk, public performance (pp. 170–192). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
-    Kvale, Steinar. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
-    Larsen, J., Urry, J., & Axhausen, K. (2012). Coordinating Face-to-Face Meetings in Mobile Network Societies. Information, Communication, and Society, 11(5), 640–658.
-    Leung, L. and R. Wei (1998). ‘The Gratifications of Pager Use: Sociability, Information Seeking, Entertainment, Utility, and Fashion and Status’, Telematics and Informatics, 15(4): 253–64.
-    Lillie, Jonathan. (2011). Nokia’s MMS: A cultural analysis of mobile picture messaging. new media & society, 14(1) 80–97.
 DOI: 10.1177/1461444811410400
-    Ling, R. (2008). Taken for grantedness!: the embedding of mobile communication into society. Cambridge, Mass.: MIT Press.
-    Ling R. (2004). The Mobile Connection: The Cell Phone’s Impact on Society. San Francisco, CA: Morgan Kaufman.
-    Ling, R., & Donner, J. (2009). Mobile communication. Cambridge: Polity.
-    Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers’ use of social networking sites for intimacy, privacy and self- expression. New Media & Society, 10(3), 393–411.
-    Lofland, J., Snow, D. A., Anderson, L., & Lofland, L. H. (2006). Analyzing social settings a guide to qualitative observation and analysis. Belmont: Wadsworth.
-    Oksman, V., & Turtiainen, J. (2004). Mobile Communication as a Social Stage: Meanings of Mobile Communication in Everyday Life among Teenagers in Finland. New Media & Society, 6(3), 319–339.
-    Park, K and Han, S. (2012). Does social networking service usage mediate the association between smartphone usage and social capital? New media and society, 15(7).
 DOI: 10.1177/1461444812465927.
-    Rainie L and Wellman B (2012). Networked: The New Social Operating System. Cambridge, MA: MIT Press.
-    Reid, D. J., & Reid, F. J. M. (2005). Textmates and Text Circles: Insights into the Social Ecology of SMS Text Messaging. In L. Hamill & A. Lasen (Eds.), Mobile World (pp.105–118). [New York]: Hamill and Lasen.
-    Schroeder, R. (2010). Mobile phones and the inexorable advance of multimodal Connectedness. New Media & Society, 12(1), 75–90.
-    Silverstone, R. (1994). Television and everyday life. London; New York: Routledge.
-    Silverstone, R. (2006). Domesticating Domestication. Reflections on the life of a concept. In T. Berker, M. Hartmann, Y. Punie, & K. Ward (Eds.), Domestication of media and technology (pp. 229–248). Maidenhead: Open University Press.
-    Silverstone, R., & Haddon, L. (1996). Design and the Domestication of Information and Communication Technologies: Technical Change and Everyday Life. In R. Mansell & R. Silverstone (Eds.), Communication by Design: Politics of Information and Communication Technologies. (pp. 44–74). Oxford: Oxford University Press.
-    Wei, Ran & Lo, Ven-hwei. (2006). Staying connected while on the move: Cell phone use and social connectedness. New media & society, Vol8 (1):53–72
 DOI: 10.1177/1461444806059870