نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان.

2 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی.

چکیده

بازاریابی عصبی علم جدیدی است که به بررسی رفتار مصرف‌کننده، نه بر اساس خودآگاه بلکه بر اساس ناخودآگاه فرد می‌پردازد. این دانش نوپا ابزارها و روش‌های متنوعی دارد که یکی از آن‌ها، پتانسیل وابسته به رویداد می‌باشد که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مؤلفه‌های جذابیت کاراکترهای پویانمایی است. بنابراین، پژوهش به سؤالاتی ازاین‌دست پاسخ خواهد گفت که کاراکتر زن برای کودکان جذاب‌تر است یا کاراکتر مرد؟ کاراکتر انسان برای کودکان جذاب‌تر است یا کاراکتر حیوان؟ همچنین، پاسخ کودکان در روش سنتی (پرسش از فرد) و روش بازاریابی عصبی مقایسه شده و فهم جدیدی از چگونگی رفتار کودکان در توجه به شخصیت‌های موجود در برنامه‌های کودکان ارائه می‌شود. تناقض‌هایی میان آنچه کودکان گفته‌اند و میان آنچه در ناخودآگاهشان می‌گذرد در تحقیق مکشوف گردید که در مخاطب شناسی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی رسانه‌ها می‌تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Conscious and Unconscious Animation Audience Behavior in Children Using Neuromarketing

نویسندگان [English]

  • mohamad mahdi Izadkhah 1
  • sobhan yahyaie 2

چکیده [English]

Neuromarketing is a new field of study focusing on consumer behavior based on unconscious responses. The newly-developed science makes use of a variety of techniques, one of which is Event-Related Potential which has been employed in the present study. The research seeks to identify the components of an animated character’s charm, based on the analysis of consumer behavior. The answers to questions about the design and production of the first animated character role are addressed and replied in this article. The present study, therefore, compares the traditional method (the question of the individual) with modern methods such as the event-related potential. The research then offers a fresh understanding of the way children respond regarding their tendency toward characters in programs meant for them. Some of the contradictions between what the children say and what’s going on in their subconscious were revealed by the study. Those results can be of valuable use for media policy-making and audience analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audience research
  • neuromarketing
  • event-related potential
  • brain reactions
  • characters
  • animation
  • children
-   درگی، پرویز. (1392)، نورومارکتینگ، نظریه و کاربرد، تهران: انتشارات بازاریابی.
-   خرمی بنارکی، آناهیتا؛ کریمی، نگار؛ کنجدی، شقایق. (1393)، درآمدی بر نورومارکتینگ، تهران: انتشارات شکیب.
-   غلامی، زهره. (1392)، بررسی رجحان‌های مصرف‌کنندگان به نام تجاری نوشیدنی‌ها با روش پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERP)، پایان‌نامه، راهنما: جواد صالحی فدردی، دانشگاه فردوسی مشهد.
-   اکبری، مهسا. (1392)، مروری بر بازاریابی عصبی و کاربردهای آن، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، دوره دوم، شماره اول.
-   بقوسیان ژان؛ جوزی، آذر. (1393)، 21 روش جدید بازاریابی عصبی برای ترغیب مشتری به خرید، تهران: انتشارات مدیر سبز.
-   محسنیان راد، مهدی؛ سپنجی، امیر عبدالرضا. (1390)، مخاطبان منفعل یا افراد گزینشگر آن‌سوی رسانه‌ها؟ کنکاشی تطبیقی در متون و نظریه‌های ارتباطی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره 1.
-   مک‌کوایل، دنیس. (1385)، مخاطب‌شناسی، ترجمه: مهدی منتظر قائم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-   مهدی زاده، سیدمحمد. (1389)، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری، چاپ اول.
 
-   Khushaba, Rami N. & et al, (2013) “Brain responses to movie-trailers predict individual preferences for movies and their population-wide commercial success.” Expert Systems with Applications 40, 3803–3812
-   Zurawicki, Leon, (2010). “Exploring the Brain of the Consumer”. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
-   Lee, N., Broderick, A., & Chamberlain, L. (2006). What is ’neuromarketing’? A discussion and agenda for future research. International Journal of Psychophysiology (63), 199-204.
-   Maarten A. S. Boksem, (2014). Brain responses to movie-trailers predict individual preferences for movies and their population-wide commercial success, Journal of Marketing Research (52), 482-492
-   Reimann, Martin. & et al, (2010). “Aesthetic package design: A behavioral, neural, and psychological investigation” Journal of Consumer Psychology 20, 431–441
-   Bagozzi RP, Gopinath M, Nyer PU. (1999). The role of emotions in marketing. J Acad Market Sci; 27(2): 184–206.
-   Buxton, R. (2002). Introduction to Functional Magnetic Resonance Imaging. Principles and Techniques. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
-   Tim Ambler, John Stins, Sven Braeutigam, Steven Rose & Stephen Swithenby. (2002). Salienceand Choice: “Neural correlates of shopping decisions”. London Business School.Centrefor Marketing Working Paper No. 01-902. 71-86
-   Kok, A. (1997). Event-related-potential (ERP) reflections of mental resources: a review and synthesis. Mental Resources: Intensive and Selective Aspects, Volume 45, Issues 1–3, 19–56
-   Kenning P, Plassmann H. Neuroeconomics. (2005). An overview from an economic perspective. Br Res Bull; 67(5): 343–54.
-   Lee, N., Broderick, A. J., & Chamberlain, L. (2007). What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research. International Journal of Psychophysiology, 63 (2), 199-204. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2006.03.007
Woodman,G.f. (2010). A Brief Introduction to the Use of Event-Related Potentials (ERPs) in Studies of Perception and Attention. American Perception & psychology