نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

استفاده مفرط از شبکه های اجتماعی تلفن همراه همچون تلگرام، اینستاگرام و ... در حالی رشد فزاینده ای گرفته که اثرات اجتماعی استفاده طولانی مدت از آنها نادیده گرفته شده است. استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در ایران به سرعت تبدیل به نوعی اعتیاد میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و برخی از آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است. زندگی روزمره نسل جوان به شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه گره خورده است. از همین روی، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و تغییر سبک زندگی جوانان 15 تا 29 می پردازد. به این منظور با استفاده از روش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته ای بین 384 نفر از جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای توزیع شد . نتایج آن حاکی از آن است که:
بین مولفه های سبک زندگی همچون تغییر سلیقه در نوع پوشش، تغییر در شیوه تغذیه، تغییر در خودآرایی، تغییر در انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل، تغییر در سبک خرید، تغییر در شیوه های گذران اوقات فراغت و تفریح و تغییر در تعاملات و ارتباطات رو در روی کاربران با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه رابطه وجود دارد به طوری که با افزایش ساعات استفاده از این شبکه ها تغییر در هر یک از مولفه های سبک زندگی نیز بیشتر می شود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the relationship between the use of figurative communication networks and the changes in the life style of youth

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi forghani 1
  • Robabeh Mohajeri 2

1 Dean of the Faculty of Communication Sciences of Allameh Tabataba'i University

2 PHD student

چکیده [English]

Nowadays, there is a dramatic increase in the excessive use of mobile social networks such as Telegram, Instagram, etc. This is while enough attention has not been paid to the social impacts of the long term use of these social networks. These mobile social networks have quickly turned into a form of addiction among many teenagers and young people, and have exacerbated some social problems. Everyday life of the younger generation is tied to mobile social networks. For this reason, the present paper studies the relationship between the use of mobile social networks and the changing lifestyle of Iranian youth aged 15 to 29. To this end, utilizing the multi-stage cluster sampling method, a researcher-made questionnaire was distributed among 384 young people aged 15 to 29 years living in Tehran. The results revealed that there is a relationship between the amount of time spent on mobile social networks, and the components of lifestyle, such as how they are dressed, their eating habits, their make-up styles, their choices of decoration and home furnishings, their style of shopping, their leisure and leisure practices and their face to face interactions and communications. As the hours of using these networks increase, changes in each of the components of lifestyle also increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Mobile
  • lifestyle
  • figurative communication networks
  • Youth
  • change in the lifestyle
-  آسابرگر، ا.َ (1379)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، مترجم: حسین پرویز اجلالی، مؤسسه تحقیقات و پژوهش رسانه ملی فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی نوپدید، تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
-  افراسیابی، محمدصادق. (1390)، شبکه‌های اجتماعی مجازی و سبک زندگی: مطالعه موردی جامعه مجازی ایرانیان (کلوب). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع).
-  آتش‌افروز، سمیرا. (1394)، تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان.
تلکام نیوز، (1394، 7 اردیبهشت)، www.telecomnews.ir
-  خرم جاه، مریم. (1387)، بررسی ارتباط بین رسانه و سبک زندگی مطالعه موردی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
-  سوربن، ورنر، تانکار، جیمز (1384)، نظریه‌های ارتباط‌جمعی، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
-  عبدالله نژاد فراهانی، احمدرضا. (1393)، تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-  عبداللهی، طاهره. (1392)، بررسی تأثیر شبکه‌های ارتباطی مجازی بر سبک زندگی جوانان دانشجویان دانشکده‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد گرمسار. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
-  فاضلی، محمد. (1387)، مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق، چاپ دوم.
-  فقیه آرام، بتول؛ ابراهیمی، زهرا؛ ضرغامی، محسن. (1394)، آسیب‌های روانی - اجتماعی موجود در زمینه پدیده‌های نوظهور در ارتباط با تکنولوژی اینترنت و تلفن همراه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامشهر و ارائه راهکارهای مناسب. طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.
-  فرقانی، محمدمهدی، بدیعی، بهاره. (1395)، فرایند اهلی سازی تکنولوژی رسانه‌ای، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانه‌های نوین، شماره چهارم، تهران: دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
-  گیدنز، آنتونی، (1385)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشرنی، چاپ سوم.
-  شاهنوشی، مجتبی؛ تاجی، محمدرضا. (1391)، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی اجتماعی جوانان شهرستان شهرکرد. مطالعات ملی. 3 (51).
-  شاوردی، تهمینه؛ محمدی مزینانی، آتوسا؛ بیانی، پروانه. (1394)، سبک زندگی و تلفن همراه هوشمند، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
-  مزرعی جوشری، سحر. (1388)، بررسی جامعه‌شناختی تقابل بین فرهنگ و فناوری نوین ارتباط (تلفن همراه و اینترنت)، فصلنامه علوم اجتماعی، 24.
 
-  Billieux, J., Van der Linden, M., D’Acremont, M., Ceschi, G., & Zermatten, A. (2007). Does impulsivity relate to the perceived dependence on actual use of the mobile phone?, Applied Cognitive Psychology, 21, 527–537.
-  Cachia, Romina. (2008). Social Computing: Study on the Use and Impact of Online Social Networking. IPTS Exploratory Research on the Socio.
-  Daha, M. (2001). "Contextual Factors Contributing to Ethnic Identity Development of Second-Generation Iranian American Adolescents", Journal of Adolescent Research,Vol. 26, No. 5, pp. 543-569.
-  Centola, Damon. (2013). Social Media And The Science Of Health Behavior. avalable at: Http://Circ.Ahajournals.Org.
-  Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8. 1ed, Oxford: Oxford University Press
-  Freeman, Linton. (2006). The Development of Social Network Analysis Vancouver: Empirical Press
-  Hampton, Keith N., Goulet, Lauren Sessions., Rainie, Lee & Purcell, Project Kristen. (2011). Social networking sites and our lives. Pew Research Center’s Internet & American Life Project. avalable at: http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/pdf.
-  Kopomaa,T. (2002). Mobile phone, Place-cenrted communication and Neo- community Taylor and Francis Ltd.
-  Kulandairaj, Jesu. (2014). Impact Of Social Media On The Lifestyle Of Youth. International Journal Of Technical Research And Applications. 22-28.
-  Ling,R.,&Helmersen, p, (2000). It must be necessary,it has to cover a need:The adoption of mobile telephony among pre-adolesents and adolescents. paper presented at the social Consequences of Mobile Telephony, Oslo, Norway
-  Aslama, M. and Mervi, P. (2007). "Flagging Finnishness: Reproducing National Identity in Reality Television", Television New Media, Vol. 8, No. 1, pp. 49-67.
-  Hilberman, J. (2009). Young People Are Social Networking In Droves. Avalable At: Http//www.Iipdigital.Usembassy.Gov/St.
-  Kamibeppu, K., & Sugiura, H. (2005). Impact of the mobile phone on junior high school students’ friends hips in the Tokyo metropolitan area. Cyber psychology & Behavior, 8(2), 121–130
-  Nylander, Stina. (2013). Social Media For Lifestyle Change – Social With Whom, And Why?. Avalable At:
Http://Www.Mobilelifecentre.Org/Sites/Default/Files/Nylandersocialmediaforchange.Pdf.
-  Santrock, John w., (2011). Lifespan Development: SocioEmotional Development In Adolescence, Press: Mc Graw- Hill EducationLeslie,
-  G. R., Larson, R. F., & Gorman, B.L (1994). Introductory Sociolgy, Oxford: Oxford Un. Press.
-  Taherkhani, M. (2004). Geographical distribution of cultural staff and their role in migration of rural youth, case study: Qazvin Province, Geographical Research, No. 46. [In Persian]