یادبود پس از مرگ کاربران در شبکه‌های‌اجتماعی (تحلیل نظرات کاربران در صفحات اینستاگرامی جان‌باختگان ویروس کرونا)

علی احمدی؛ سید محسن عسگرزاده؛ سمیه شیر محمدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 315-338

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.56236.1067

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه‌های یادبود فوت‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی و نحوه ابراز احساسات کاربران درباره فرد متوفی انجام شده است. به این منظور کامنت‌‌های کاربران در صفحات اینستاگرامی متوفیان بیماری همه‌گیر کووید 19 به روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل مضمون کامنت‌های کاربران در صفحات اینستاگرامی به استخراج شش مضمون ...  بیشتر