فرصت‌ها و تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما

فرزانه نزاکتی رضاپور؛ مصطفی اسدزاده؛ حسین بصیریان جهرمی؛ فرج حسینیان سراجه‌لو؛ سید احمد عسکری

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.56294.1068

چکیده
  ورود و کاربری فناوری‌های جدید ارتباطی در یک جامعه، بر رسانه‌های موجود تأثیر می‌گذارد و نیاز به سیاست‌گذاری جدید را برای رسانه‌های جریان اصلی ضروری می‌سازد. تلویزیون اینستاگرامی (IGTV)، یکی از مصداق‌های این خدمات ارتباطی جدید است که با وجود فراهم نمودن بستر ارتباطی غنی‌تر برای کاربران، صداوسیما را با مسائل جدیدی مواجه کرده است. ...  بیشتر