هنر و سیاست و اقتصاد در جنگ نرم ضد ایران؛ نمونه مطالعاتی: هالیوود(2016 – 1979)

محمد محسن؛ حوراء حومانی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.12366

چکیده
  از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 و به ویژه بعد از فروپاشی اردوگاه اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری اسلامی ایران به دشمن اصلی ایالات متحده در منطقه­ی خاورمیانه تبدیل شد. از آنجا که سکانداران کاخ سفید به این باور رسیده­اند که دوره­ی تاثیر گذاری و ایجاد تغییرات مورد نظر از طریق إعمال پارامترهای سخت اقتصادی یا نظامی سنتی به سر آمده ...  بیشتر