شبکه‌های اجتماعی و خشونت خانگی علیه زنان؛ تحلیل هشتگ و واکنش کاربران اینستاگرام به قتل رومینا اشرفی

امیرحسین عالمی؛ سید نورالدین رضوی زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.62839.1261

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی امروز یکی از اصلی‌ترین محیط‌ها برای بروز احساسات و همین‌طور تأثیرپذیری در مواجه با اخبار و معضلات اجتماعی هستند. ازاین‌رو شناخت این محیط برای فهم رفتار کاربران و شناخت نقش فضای مجازی بسیار پراهمیت است. در تحقیق پیش‌رو، اینستاگرام به‌عنوان یکی از شبکه‌های اجتماعی مهم در بین کاربران فارسی‌زبان (ازلحاظ تعداد ...  بیشتر