بازی‌های رایانه‌ای و بازنمایی زنان؛ تحلیل نشانه شناختی مجموعه بازی السا

فرید عزیزی؛ محمد اتابک؛ حسینعلی افخمی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1397، ، صفحه 221-253

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.30380.433

چکیده
  امروزه، بازی‌های رایانه‌ای صنعت جهانی بزرگی است که با صنعت‌های انتشار کتاب، موسیقی و فیلم در حال رقابت است و محصولات این صنعت به‌صورت گسترده‌ای از سوی کودکان و نوجوانان برای پر کردن اوقات فراغت استفاده می‌شود. بازی‌های رایانه‌ای همراه با سرگرمی و لذت، ایماژها و دیدگاه‌های بسته‌بندی‌شده‌ای را در قالب کلیشه‌ها ارائه می‌دهند. ...  بیشتر