ستارگان سینما و هویت آنلاین:مطالعه نشانه‌شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت(مطالعه موردی تصاویر منتشر شده در اینستاگرام الناز شاکردوست)

صادق رشیدی؛ زهرا صبورنژاد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 165-200

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4596

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه و تحلیل مفهوم ستاره‌سازی پس از اینترنت و تحلیل تأثیرات رسانه‌های جدید و مجازی در دگرگونی معنای ستارگی نوشته شده است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از مطالعه موردی بومی و مطالعه معنای ستارگی و ستاره‌سازی در سینما از دیدگاه‌های گوناگون، نقش اینترنت و فضاهای مجازی در تغییر و دگرگون کردن معنای ستاره سینمایی ...  بیشتر