اصول پالایش (فیلترینگ) پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی

حامد بابازاده مقدم؛ عباس اسدی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 164-194

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.10650.39

چکیده
  امروزهتردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره‌مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان‌شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آن‌ها از رسانه‌های اینترنتی ارزان، امن و پایدار ...  بیشتر