تحلیل خودآگاه و ناخودآگاه رفتار کودکان مصرف‌کننده پویانمایی با استفاده از بازاریابی عصبی

محمد مهدی ایزدخواه؛ سبحان یحیائی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1395، ، صفحه 102-135

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.7006

چکیده
  بازاریابی عصبی علم جدیدی است که به بررسی رفتار مصرف‌کننده، نه بر اساس خودآگاه بلکه بر اساس ناخودآگاه فرد می‌پردازد. این دانش نوپا ابزارها و روش‌های متنوعی دارد که یکی از آن‌ها، پتانسیل وابسته به رویداد می‌باشد که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی مؤلفه‌های جذابیت کاراکترهای پویانمایی است. بنابراین، ...  بیشتر