تغییرات نوشتاری زبان فارسی در گفتگوی کاربران برنامه‌های پیام‌رسانی تلفن همراه

پریسا علیخانی؛ حمیده حرمتی؛ سید ابوالحسن میری

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1396، ، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.12538.72

چکیده
  عوامل متعددی بر رفتار کاربران در فضای مجازی و به طور ویژه برنامه‌های کاربردی پیام‌رسانی تلفن همراه که زیرمجموعه‌ی کوچکی از این فضا هستند موثر است. هدف این پژوهش بررسی گرایش نوشتار کاربران در فضای مجازی به سمت یک زبان رمزگونه و نمایه‌ای است. در این راستا نگارندگان به بررسی نوع رفتار کاربران در فضای مجازی (با تآکید بر برنامه‌های گوشی ...  بیشتر