بازاریابی سیاسی در انتخابات: عزیمت از برجسته‌سازی رسانه‌ای سنتی به مدرن مطالعه موردی: انتخابات عمومی 2015 و 2017 بریتانیا

سام محمدپور؛ یونس شکرخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.58419.1133

چکیده
  کاربرد نظریه برجسته‌سازی در پنجاه‌سالگی خود بسیار فراگیرتر از گذشته شده است و امروزه می‌توان آن را به دو شاخه اصلی برجسته‌سازی سنتی و مدرن تقسیم کرد. بر اساس نظریه برجسته‌سازی، احزاب سیاسی با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای و بازاریابی سیاسی قادرند توجهات را به موضوعات مورد نظر خود معطوف سازند. برای مدت‌های طولانی، مفروضات اصلی ...  بیشتر

مطالعه مقایسه‌ای استفاده حرفه‌ای از ‌تلفن‌‌همراه‌ هوشمند بین روزنامه‌نگاران آنلاین، چاپی و رادیو تلویزیونی ایران

علیرضا کتابدار؛ یونس شکرخواه؛ زهرا خرازی آذر

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1398، ، صفحه 65-96

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.40736.708

چکیده
   پرسش اساسی مقاله این است که بین روزنامه‌نگاران آنلاین، چاپی و رادیوـ‌تلویزیونی از نظر میزان و نحوه استفاده از ابزارهای تلفن‌همراه هوشمند چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟ بر اساس این پرسش، در چارچوب روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه شیوه استفاده نمونه ۴۰۰ نفری از روزنامه‌نگاران ایران گردآوری‌شده تا با تحلیل آماری دو فرضیه مقایسه‌ای ...  بیشتر

جایگاه دیتا ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری امروز جهان؛ بررسی آرا و دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران و متخصصان

مریم سلیمی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ یونس شکرخواه

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 81-135

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.20806.198

چکیده
  افزایش روزافزون داده‌ها و ضرورت تحلیل و بهره‌گیری از آن‌ها و نیز رقابت برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان، گرایش رسانه‌ها به «دیتا ژورنالیسم»[1] را افزایش داده است. درک نقش و اهمیت دیتا ژورنالیسم می‌تواند موجبات استفاده از آن را در ایران فراهم کند. این پژوهش باهدف بررسی نقش دیتا ژورنالیسم در رسانه‌های آنلاین و مبتنی بر نظریه‌های ...  بیشتر