سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵

محمد مهدی مولایی؛ حامد طالبیان؛ حمید عابدی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1396، ، صفحه 77-117

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.12820.76

چکیده
  در این مقاله با استفاده از روش تحلیل احتمالاتی اثرات متقابل، سناریوهایی را برای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵ ارائه خواهیم کرد. در پژوهش سالانه «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۵» با پویش و پایش محیط ایران و از طریق روش‌های متفاوت گردآوری داده و اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، تعداد 195 متغیر مشخص‌ شده که برای ایران ...  بیشتر