حیات فیس‌بوکی در ایران: ساخت خود زنانه در فیس‌بوک

محمد رضایی؛ محمدعلی خلیلی اردکانی؛ بهرنگ ضابطیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 97-125

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4507

چکیده
  این مقاله بر آن است تا ساخت خود‌ ‌‌زنانه در فیس‌بوک را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، پروفایل فیس‌بوک 20 کاربر حرفه‌ای را به روش تحلیل محتوی کیفی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از میان دو رویکرد خوش‌بینانه و بدبینانه به حضور زنان در فیس‌بوک، رویکرد خوش‌بینانه تایید می‌شود. بدین معنا که زنان کاربر ...  بیشتر