دولت یازدهم و دیپلماسی رسانه ای آمریکا؛ بررسی ابعاد و چارچوب های محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا

محمد مهدی فرقانی؛ کاظم موذن

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2015.4520

چکیده
  چکیده این مقاله با هدف بررسی دیپلماسی رسانه­ای آمریکا در قبال دولت یازدهم، به ارزیابی و تحلیل ابعاد و چارچوب­های محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا، به مثابه یک شاخص و نمونه­ای از فعالیت‌های رسانه­ای این کشور می­پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی،  با رهیافت عرفی، انجام گرفته و بازه زمانی مورد بررسی آن نیز ...  بیشتر