نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی.

2 ** دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

چکیده
این مقاله با هدف بررسی دیپلماسی رسانه­ای آمریکا در قبال دولت یازدهم، به ارزیابی و تحلیل ابعاد و چارچوب­های محتوایی سایت فارسی صدای آمریکا، به مثابه یک شاخص و نمونه­ای از فعالیت‌های رسانه­ای این کشور می­پردازد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی،  با رهیافت عرفی، انجام گرفته و بازه زمانی مورد بررسی آن نیز 10 مرداد تا 7 آذر 1392 است. نتایج این مقاله نشان می­دهد که شبکه صدای آمریکا تلاش کرده است تا با ارائه تصویری صلح­جو و منطقی از کشورهای غربی و آمریکا از یک سو و با نشان دادن چهره جدی و قاطع در مقابله با ایران از سوی دیگر، افکار عمومی را برای مذاکره ایران و 1+5 و تسلیم شدن تهران در برابر تصمیمات غرب آماده سازد. از جهت دیگر صدای آمریکا تلاش می­کند تا حمایت مردمی را به سمت سیاست­های همسو با غرب جلب کند و در مقابل، دیدگاه­های انتقادی را نسبت به سیاست‌های ناهمسو شکل دهد. صدای آمریکا هم‌چنین این دیدگاه را در افکار عمومی ایجاد می­کند که دولت یازدهم در ساختار غیرانتخابی جمهوری اسلامی ایران نمی­تواند کاری از پیش ببرد و تمایل دولت ایران به مذاکره نیز ناشی از فشارهای شدید تحریم­ها است. صدای آمریکا شرایط را به گونه­ای تصویر می‌کند که رویکردهای پیشینی که با اهداف غرب تناقض بیشتری داشته، شکست خورده است و تنها راه نجات حکومت ایران اتخاذ الگوی غربی و برقراری رابطه با غرب است. این رسانه، شرایط فعلی را بهترین وضعیت برای برقراری صلح و اصلاح حکومت ایران می­شمارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Iranian Eleventh Government and the US Media Diplomacy: Analyzing the Scopes and Frames of the Content of VOA Persian Website

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Forghani 1
  • Mohammad Mehdi Forghani 2

1 Associate Professor at Department of Communication Sciences – AllamehTabataba'i University

2 Ph.D. Candidate in Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

This article is looking for the elements of the US media diplomacy toward the Iranian Eleventh Government. For this purpose, the Persian website of Voice Of American was studied using qualitative content analysis in a period of 104 days, from 1st of August, 2014 to 28th of November. The findings show that VOA has tried to prepare the public for the negotiations and Tehran’s submission to the wills of the West. It has tried to do so, on one hand by presenting a peaceful and rational image of the West, and on the other hand by showing a strong and serious face against Iran. Moreover, VOA has tried to promote public support for policies compatible with that of the West and promote a critical approach against non-compatible policies. VOA also attempted to promote the idea that the government is incapable of functioning in Iran’s so-called non-democratic structure and claimed that Iran’s tendency to negotiation was because of the effectiveness of the sanctions. VOA painted the situation as Iran’s anti-imperialist approach has failed and the only way to save the Islamic Republic is to adopt a western model and promote relations with the West. VOA introduced the current situation as the best time for peace and for reforming the Iranian political system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • media diplomacy
  • United States of America
  • Iranian eleventh government
  • Framing
  • agenda setting
  • qualitative content analysis
  • VOA Persian website
منابع
-   آلادپوش، علی و توتونچیان، علیرضا (1372). دیپلماسی، تهران: وزارت امور خارجه.
-   بشیر، حسن و موذن، کاظم (1392). «دیپلماسی رسانه­ای آمریکا در قبال بیداری اسلامی سال 2011؛ تحلیل محتوای کیفی سایت فارسی صدای آمریکا (از 1 ژانویه 2011 تا 1 ژوئیه 2011)»، فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره 33: 323-344.
-   رایف، دانیل و دیگران (1381). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، نشر سروش.
-   رضوی­زاده، نورالدین (1381). «اولویت­های خبری در روزنامه‌ها: بررسی میزان و نحوه برجسته­سازی مسائل فرهنگی در روزنامه‌ها»، فصلنامه نامه پژوهش، شماره 4: 115- 166.
-   سولیوان، تام و همکاران (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه­ی میرحسین رئیس­زاده، تهران: نشر فصل نو.
-   گوهری مقدم، ابوذر (1387). «دیپلماسی دیجیتالی: تحول مفهومی و عملی»، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 13: 104-117.
-   گیلبوآ، ایتان (1388). ارتباطات جهانی و سیاست خارجی، حسام الدین آشنا و محمد صادق اسماعیلی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-   سایت فارسی صدای آمریکا (www.ir.voanews.com)
 
-    Ammon, R. (2001). Global television and the shaping of world politics: CNN, telediplomacy, and foreign policy, Jefferson, NC: McFarland.
-    Cohen, Y. (1986). Media diplomacy. London: Cass.
-    Ebo, Bosah. (1996). Media Diplomacy and Foreign Policy: Toward a Theoretical Framework, In: A. Malek (ed.) News Media and Foreign Relations: A Multifaced Perspective, NJ: Albex: 43-57.
-    Frederick, Howard H. (1993). Global Communication and International Relations, Belmont, CA: Wadsworth.
-    Gamson, W. A, & Modigliani, A. (1987). The changing culture of affirmative action. In R G. Braungart & M. M. Braungart (Eds.), Research in political sociology (Vol. 3) . Greenwich, CT: JAr Press: 137-177.
-    Gilboa, E. (2001) Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, Diplomacy & Statecraft, 12:2, 1-28.
-    Gilboa, E. (2008). Media Diplomacy, In W. Donsbach (Ed), Encyclopedia of Communication (Vol. VII, 2852-2857). London: International Communication Association/Blackwell Publishing.
-    Hsieh, Hsiu-Fang  and Sarah E.Shannon (2005). Tree Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research, November 2005.
-    J. Cull, Nicholas (2008). Voice of America, In W. Donsbach (Ed), Encyclopedia of Communication (Vol. VII,). London: International Communication Association/Blackwell Publishing: 5327- 5329.
-    Karl, P. (1982).  Media diplomacy. In G. Benjamin (ed.), The communications revolution in politics, New York: Academy of Political Science: 143–152.
-    Malone, Gifford (1985). Managing Public Diplomacy, The Washington Quarterly, vol8.
-    Mayring, Philipp (2000). Qualitative Content Analysis, Qualitative Social Research, Volume 1. No 2.
-    Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse, Political Communication, 10: 55-75.
-    Ramaprasad, J. (1983). Media Diplomacy: In Search of a Definition, Gazette, Vol. 31, 1983: 69-75.
-    Rawnsley, G. (1995). Media diplomacy: Monitored broadcasts and foreign policy, Leicester: Center for the Study of Diplomacy, University of Leicester.
-    Scheufele, DA, Tewksbury D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models, Journal of Communication, Volume 57: 9–20.
-    Scheufele, Dietram A. (2008). Framing Effects, In W. Donsbach (Ed), Encyclopedia of Communication (Vol. VII), London: International Communication Association/Blackwell Publishing: 2852-2857.
-    Van Dinh, T. (1987). Communication and diplomacy in a changing world, Norwood, NJ: Ablex.
-    Weaver, David H. (2008). Agenda-Setting Effects, In W. Donsbach (Ed), Encyclopedia of Communication (Vol. VII), London: International Communication Association/Blackwell Publishing: 145- 151.
-    Broadcasting Board of Governors website (www.bbg.gov/about-the-agency)