بصری شدن رپ فارسی در فضای مجازی (مطالعه موردی فضای اینستاگرام)

رضا صمیم؛ حامد کیا

دوره 4، شماره 13 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 107-144

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.19735.178

چکیده
  در این مقاله ما به دنبال بررسی موسیقی رپ فارسی خارج از محدوده‌های موسیقیایی آن هستیم. رپ فارسی فقط به تولید موسیقی خلاصه نمی‌شود، بلکه با وجود زیرزمینی بودن آن و اینکه امکان حضور در رسانه‌های ملی و کنسرت‌ها برای رپرها وجود ندارد، تنها‌ فضای مجازی است که می‌تواند شکاف بین رپر و مخاطب را پر کند. شبکه‌ مجازی چون اینستاگرام به رپ فارسی ...  بیشتر