رسانه‌‌های نوین و برجسته‌سازی در بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ مطالعۀ موردی بحران دیپلماتیک قطر (2017-2020)

سید روح الله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.65334.1331

چکیده
  امروزه رسانه‌های نوین عاملی مهم و مؤثر در رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017 میلادی که منجر به حصر چهارسالۀ قطر شد از بحران‌های سیاسی مهم منطقۀ غرب آسیا در دهۀ اخیر بوده و آثار وپیامدهای متعددی را در بر داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا نقش رسانه‌های نوین در این بحران را شناسایی کند. نگارندگان در ...  بیشتر

سایبر دیپلماسی دولت آمریکا؛ تأثیر صفحه فیس‌بوک وزارت امور خارجه آمریکا بر نگرش کاربران ایرانی نسبت به جامعه ایران

سید روح الله حاج زرگرباشی؛ احسان موحدیان

دوره 4، شماره 15 ، آبان 1397، ، صفحه 73-112

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2018.34886.569

چکیده
  موضوع مقاله حاضر مطالعه سایبر دیپلماسی دولت آمریکا و تأثیر آن بر دیدگاه کاربران ایرانی فیس‌بوک فارسی وزارت امور خارجه این کشور است. با عنایت به جایگاه مهم ایران در سیاست خارجی آمریکا، وزارت امور خارجه ایالات‌متحده، صفحه فیس‌بوک فارسی را به‌منظور تأثیرگذاری بر کاربران ایرانی راه اندازی کرده است. مسئله اساسی مقاله، شناسایی میزان ...  بیشتر