بازنمایی مفهوم عشق در کارتون‌های کلاسیک: نشانه‌شناسی کارتون‌های سیندرلا و بابالنگ‌دراز

مجید فولادیان؛ مهدیه عظیمی نیا؛ زینب فیاض پارسا

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.53104.995

چکیده
  عشق رمانتیک که محصول مدرن جهان غرب است، به‌تدریج وارد کشور ایران شده است و دغدغة کنونی و اصلی نسل جوان امروز شناخته می‌شود. یکی از مؤثرین عوامل تأثیرگذار بر اهمیت عشق بین نسل جوان امروزی، نوع کارتون‌های پخش‌شده در زمان کودکی آن‌هاست. کارتون‌ها یکی از برنامه‌های بسیار تأثیرگذار بر شکل‌دهی علایق، ارزش‌ها و الگوهای برتر در ذهن ...  بیشتر