نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مصرف‌گرایی سیاسی

محمودرضا رهبرقاضی؛ مرضیه فدایی ده چشمه؛ اعظم شهریاری

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1396، ، صفحه 34-59

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.20150.182

چکیده
  مصرف‌گرایی سیاسی شیوه جدیدی است که شهروندان توسط آن می‌توانند از طریق انتخاب کالاها و محصولات سازگار با ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی خود در الگوها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی جامعه خود مشارکت کنند. به عبارت دیگر، تصور آگاهی، آزادی و توانایی عمل انسان ماهیت مصرف‌گرایی سیاسی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل است که مصرف‌کنندگان ...  بیشتر