نقش نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از منظر رای دهندگان

سید محمد مهدی زاده طالشی؛ اقبال خالدیان؛ مهراوه فردوسی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-42

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2017.22793.247

چکیده
  چکیده هدف عمده‌ای که این مقاله در پی آن بود، بررسی نقش نرم‌افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. برای رسیدن به این هدف، با رجوع به آراء اساتید و صاحبنظران حوزه رسانه و جامعه‌شناختی، پدیده نرم‌افزار اجتماعی «تلگرام» را مطالعه می‌کند. صاحبنظران با نمونه‌گیری خوشه‌ای و هدفمند، انتخاب ...  بیشتر