بررسی تاثیر دو عامل حذف ارتباطات غیرکلامی و ارسال در لحظه پیام، بر فرایند انتقال پیام در پیام‌رسانهای موبایلی

سید مهدی شریفی؛ محمدمهدی فرجیان

دوره 5، شماره 19 ، آبان 1398، ، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.31790.472

چکیده
  حدوداً 65 تا 90 درصد از فرایند ارتباطات از طریق ارتباطات غیرکلامی انجام می‌شود. این ظرفیت در ارتباطات انسانی از طریق رسانه‌های اجتماعی به‌طورکلی حذف‌شده است و فرایند ارتباطات با ظرفیت حدوداً 30 درصدی انجام می‌شود. از سوی دیگر تا پیش از پیدایی پیام‌رسان‌های موبایلی و سرویس پیامک، پیام‌های مکتوب چه در قالب نامه یا کتاب، در لحظه نوشته ...  بیشتر

نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات در ایران و تاثیر آنها بر نقش رسانه های سنتی

سیدوحید عقیلی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ محمدمهدی فرجیان

دوره 4، شماره 13 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 181-214

http://dx.doi.org/10.22054/cs.2018.25937.329

چکیده
  این پژوهش به بررسی نقش انتخاباتی رسانه‌های اجتماعی پرداخته است. پژوهش حاضر بهروش تلفی انجام شده. بدین‌ترتیب که ابتدا با مصاحبه عمیق با تعدادی از خبرگان گویه‌های پژوهش استخراج شده و سپس در یک پنل خبرگانی، نظر خبرگان در خصوص این گویه‌ها اخذ شده. نهایتا این فرایند تا رسیدن به اشباع ادامه یافته است. خبرگان حاضر در این پژوهش معتقدند که ...  بیشتر