نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

2 مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش انتخاباتی رسانه‌های اجتماعی پرداخته است. پژوهش حاضر بهروش تلفی انجام شده. بدین‌ترتیب که ابتدا با مصاحبه عمیق با تعدادی از خبرگان گویه‌های پژوهش استخراج شده و سپس در یک پنل خبرگانی، نظر خبرگان در خصوص این گویه‌ها اخذ شده. نهایتا این فرایند تا رسیدن به اشباع ادامه یافته است. خبرگان حاضر در این پژوهش معتقدند که رسانه‌های اجتماعی واجد ویژگی‌های فراهم آوردن فضای چندصدایی، رسمیت پایین‌تر نسبت به رسانه‌های رسمی، تریبون یافتن افراد مختلف، امکان شنیده شدن و دیده شدن نگاه‌های فراوان و متکثر و نیز ماهیت تعاملی هستند و نیز معتقدند رسانه‌های اجتماعی در نقش سیاسی رسانه و در انتخابات بتدریج جایگزین رسانه‌های سنتی خواهند شد. ایشان معتقدند مشکلاتی از قبیل مخدوش بودن اعتبار منبع و یا نقش توزیع‌کنندگی صرف، با ظهور گروه‌ها و افراد ذی‌صلاح که نقش مرجعیت فکری ایفا خواهند کرد، بتدریج حل خواهد شد. همچنین این رسانه‌ها می‌توانند در قامت حوزه عمومی هابرماس ایفای نقش کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social networks in elections in Iran and their impact on the role of traditional media

نویسندگان [English]

  • Seyyed Vahid Aghili 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
  • Mohammad Mahdi Farajian 3

1 Associate Professor of Islamic Azad university of faculty of communication science and media studies

2 Professor of faculty of management, The university of Tehran

3 PhD student, Media management, The university of Tehran

چکیده [English]

Traditionally, Television have had an important role in the world’s elections. This has always been the case until social media emerged. Today all kinds of social media have a great influence on elections. In Iran using social media in recent years has been widespread. So studying these media and knowing about its impacts on political behavior of people. This research has been conducted to study about social media in elections in Iran. Because of some features that they have like pluralism, possibility to hear and look at numerous and diverse views, Lower formalism than official media and so on, experts believed gradually they will be replaced with traditional media. They believe some problems like distortion of source credit or dedicating to distribution role would be solved With the advent of groups and individuals who play the role of intellectual authority. Also these media can play the role of Habermas public sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Mass media
  • election
  • public sphere
  • Delphi Method
-  آزاد ارمکی، تقی؛ امامی یحیی. (1383)، تکوین حوزه عمومی و گفتگوی عقلانی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 1.
-  اکبری تبار، علی‌اکبر؛ اسکندری‌پور، ابراهیم. (1392)، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی. موسسه فرهنگی و هنری تقارب و تبادل فرهنگی.
-  البرزی دعوتی، هادی. (1391)، آینده‌پژوهی حضور صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
-  بهنوئی گدنه، عباس؛ رحمتی، مجید. (1392)، بررسی نقش استفاده از رسانه‌های جمعی در میزان مشارکت سیاسی دانشجویان با تأکید بر انتخابات دوره یازدهم، فصلنامه مطالعات انتخابات، سال دوم، شماره 3.
-  خوش‌هیکل، مسعود؛ نظافتی، نوید. (1393)، شناسایی و انتخاب مناسب‌ترین رسانه‌های اجتماعی برای توسعه سیستم‌های مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتریان (پیمایشی در بانک ملی ایران). دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 4.
-  دادگران، سید محمد. (1374)، مبانی ارتباط‌جمعی، انتشارات فیروزه.
-  دارابی، علی. (1388)، بنیان‌های نظری رفتار انتخاباتی شهرودان در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم شماره 1.
-  دانش، پروانه؛ مهدیان، مونا. (1393)، بررسی نقش رسانه‌های مجازی در مشارکت سیاسی: مورد مطالعه شهروندان تهران، فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال سوم، شماره 10.
-  ذوالقدر، حسین. (1392)، نقش رسانه‌های مجازی در مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی، فصلنامه مطالعات انتخابات، سال دوم، شماره 3.
-  روشندل اربطانی، طاهر؛ فرجیان، محمدمهدی؛ سلمانی‌زاده، شمسی. (1394)، آینده‌پژوهی ارتباطات سازمانی با ورود تکنولوژی شبکه‌های اجتماعی، کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی.
-  ساعدی، طاهره. (1392). کاربردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه فعالیت روابط عمومی سازمان صداوسیما (از دید استادان ارتباطات دانشگاه‌های تهران). ماهنامه رسانه، شماره 24.
-  سبیلان اردستانی، حسن. (1387)، تبلیغات سیاسی (با رویکرد به فنون تبلیغات)، انتشارات مهربان نشر، چاپ اول.
-  سیدامامی، کاووس. (1388)، تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 1.
-  شریفی، سیدمهدی؛ فرجیان، محمدمهدی؛ دیانی، میکائیل؛ سلمانی زاده، شمسی. (1394)،‌ مقایسه تأثیر مناظرات تلویزیونی نسبت به سایر ابزارهای تبلیغاتی در شکل‌دهی به نظر رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ایران، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های ایران، نشریه پژوهش‌های ارتباطی.
-  عیوضی، محمدرحیم. (1388)، تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 1 .
-  Brousell Lauren. (2015), Why social media could swing the 2016 presidential election, http://www.cio.com/article/2976083/social-networking/why-social-media-could-swing-the-2016-presidential-election.html, Aug 27, 2015
-  Beth Elson Sara, Yeung Douglas, Roshan Parisa, Bohandy S. R., Nader Alireza. (2012), Using Social Media to Gauge Iranian Public Opinion and Mood After the 2009 Election, RAND Corporation
-  Burns, Alex & Eltham, Ben. (2009), 'Twitter Free Iran: An Evaluation of Twitter's Role in Public Diplomacy and Information Operations in Iran's 2009 Election Crisis'. In Papandrea, Franco & Armstrong, Mark (Eds.). Record of the Communications Policy & Research Forum 2009. Sydney: Network Insight Institute, pp. 298-310 
-  Cathy j. Cohn, Joseph Kahne. (2011), Participatory politics New Media and Youth Political Action, Oakland: YPP Research Network, Retrieved June 30, 2012
-  David Ward, Bernd-Peter Lange. (2004), The media and election a Handbook and Comparative Study, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Mahwah, New Jersey London
-  fortune.com/2015/12/01/social-media-2016-election/
-  Green R. Key. (2015), The game changer: Social Media and the 2016 presidential election, http://www.huffingtonpost.com/r-kay-green/the-game-changer-social-m_b_8568432.html
-  Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges andopportunities of Social Media. Business horizons, 53(1): 59-68.
-  Kobayashi, Tetsuro. (2017),  Internet Election Campaigns in the United States, Japan, South Korea, and Taiwan, Political Campaigning and Communication, Palgrave Macmillan
-  Lafferty Justin. (2015), Presidential Candidate Hillary Clinto n Debuts on Instagram With a Joke,
       clinton-debuts-on-instagram-with-a-joke/621638    
-  McCombs Maxwell. (2011), The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion, University of Texas at Austin, January 2011
-  Nisha Chittal. (2015), 2016 candidates turn to Snapchat to announce their campaigns,
Nicholas Carr. (2015),‌ How‌ Social Media Is Ruining Politics, http://www.politico.com/magazine/story/2015/09/2016-election-social-media-ruining-politics-213104, September 02, 2015
-  Rahimi Babak. (2011), The Agonistic Social Media: Cyberspace in the Formation of Dissent and Consolidation of State Power in Postelection Iran, The communication Review Journal, Volume 14
-  Robert Bond, Christopher J. Fariss, Jason J. Jones, Adam D. I. Kramer. (2012), A 61-million-person experiment in social influenceand political mobilization.
-  Shirky Clay. (2011), The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change, Foreign AffairsVol. 90, No. 1 (JANUARY/FEBRUARY 2011), pp. 28-41
-  Skinner Gideon. (2015), A third of young people think social media will influence their vote,
-  Sooyoung Choa; William Benoit. (2006), 2004 Presidential campaign messages: A functional analysis of press releases from President Bush and Senator Kerry, Public Relations Review 32.