شناخت تاکتیک‌های جنگ روانی شبکه ماهواره‌ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران در سه ماه اول سال 2016

سعید سرابی؛ محمدرضا جاسم زاده؛ مجید سعادتی

دوره 5، شماره 17 ، خرداد 1398، ، صفحه 231-263

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.27681.367

چکیده
  شبکه ماهواره‌ای العربیه به ویژه در سال‌های اخیر جنگ روانی شدیدی علیه ایران به راه انداخته و در راستای منافع دولت‌های غربی برای صدمه زدن به انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد. در پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به تاکتیک‌های جنگ روانی شبکه ماهواره‌ای العربیه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و برای این کاربصورت هدفمند بخش خبری ساعت 20 شبکه العربیه ...  بیشتر