الگوهای «خودبازنمایی» سلبریتی های ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

زهرا اردکانی فرد؛ ندا رضوی زاده

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1399، ، صفحه 217-240

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.32891.503

چکیده
  با ظهور شبکه‌های اجتماعی آنلاین در سال‌های اخیر با پدیده حضور فراگیر سلبریتی­ها در این شبکه‌ها مواجه هستیم. سلبریتی­ها در این شبکه‌ها بدون واسطه رسانه‌های رسمی مانند مطبوعات خود را بازنمایی می‌کنند. بر اساس نظریه گافمن سلبریتی­ها از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار جلوی صحنه استفاده می‌کنند تا خودِ مطلوب و موردنظرشان ...  بیشتر