توصیف، تحلیل زبان‌شناختی و ارائه الگوی تولید و انتخاب خبر در حوزه‌های اجتماعی و ورزشی در چارچوب نظریه ایدئولوژیک وندایک (۲۰۰۶)

فردوس آقاگلزاده؛ آزاده کشوردوست؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام

دوره 5، شماره 20 ، بهمن 1398، ، صفحه 279-311

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.34879.563

چکیده
  به‌رغم پژوهش‌های بسیاری که در حوزه خبر و گفتمان رسانه‌ای انجام شده است، توجه به ژانرهای خبری و تفاوت‌هایی که در جزئیات زبان‌شناختی این انواع وجود دارد، مغفول مانده است. این ژانرها شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کارگری، بین‌الملل، ورزشی و علمی هستند. در این پژوهش تلاش شده است حوزه‌های اجتماعی و ورزشی به لحاظ ویژگی‌های ...  بیشتر