مقایسه کاربردپذیری تارنما‌های خبری بی بی سی فارسی و شبکه خبر صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران

طاهر روشندل اربطانی؛ کبری صمدی؛ سعید قنبری

دوره 7، شماره 28 ، دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.35203.576

چکیده
  رشد میلیون‌ها نفر از مصرف‌کنندگان خبری آنلاین و تلاش وافر مالکان رسانه‌ها برای جلب توجه آنان در فضای وب، ضرورت بررسی کاربرد‌پذیری تارنمای خبری را مورد تأکید قرار می‌دهد. این تحقیق با هدف ارزیابی و مقایسه کاربرد‌پذیری تارنماهای خبری بی‌بی‌سی فارسی و شبکه خبر جمهوری اسلامی ایرانو با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جمعیت آماری ...  بیشتر