بازنمایی کلیشه های نژادی و مذهبی در بازیهای دیجیتال و توجیه جنگ طلبی و خشونت گرایی در مکان های عمومی شهر: مطالعه موردی بازی سرقت بزرگ اتوموبیل

مقداد مهرابی

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1398، ، صفحه 259-284

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.30672.439

چکیده
  بازی‌های دیجیتال تبدیل به سرگرمی رایج گروه‌های مختلف مردم بویژه نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا گردیده است. مجموعه بازی‌های سرقت بزرگ اتومبیل موردتوجه نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که طبق آمار فروش ویکی‌پدیا نسخه سان آندریاس این بازی بیش از 43 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته است. با انتشار این ...  بیشتر