راهکارهای همگرایی میان صدا و سیما و فضای مجازی در حوزه تولید محتوا

پیمان باقرپور؛ حسین موسوی؛ سید علی محمد آذربخش

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.48146.867

چکیده
  چکیدهیکپارچگی و ادغام رسانه‌های سنتی و تحولات و تغییرات فناوری‌ها و رسانه‌های نوین باعث همگرایی رسانه‌ای شده است. قطعا همگرایی یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال، بحث‌برانگیزترین مفاهیمی بوده است که در دو دهه گذشته، در حوزه صنعت رسانه مطرح شده است؛ به‌طوری که برخی از نظریه‌پردازان در آستانه قرن بیست و یکم، از همگرایی با عنوان انقلاب ...  بیشتر