مواجهه‌ی نظریه «زیگفرید کراکوئر» و «راجر اسکروتن» در ماهیت بازنمایی رسانه فیلم با رویکرد به نظریه «خیال» در فلسفه هنر دینی

احمدرضا معتمدی

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.40113.693

چکیده
  «زیگفرید کراکوئر» به‌مثابه آخرین نظریه‌پرداز واقع‌گرا در دوران کلاسیک، وجه ذاتی ماهیت بازنمایی رسانه فیلم را «مفاهیم بنیادین» و به تعبیر خودش «رویکرد عکاسانه» تلقی می‌کند و خلاقیت‌های فنی را عرضِ ذاتی فیلم می‌شناسد. «راجر اسکروتن»، «بازنمایی» را حد اطلاق به کنشی می‌داند که «علت غایی» خودش باشد. ...  بیشتر