انگیزه‌ها و الگوهای هشتگ‌گذاری بومیان دیجیتال ایرانی در اینستاگرام

داتیس خواجه ئیان؛ سیاوش صلواتیان؛ شقایق کلی؛ توحید سلطانی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 155-188

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.47908.861

چکیده
  پلتفرم‌ها در قالب به‌روزرسانی امکانات و قابلیت‌ها تغییرات سبک زندگی کابران پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کنند و با توجه به اینکه، رسانه‌های جدید ابتدا با ظهورشان و سپس با ارائه امکانات جدید به لذت تازه‌ای منجر می‌شوند، بنابراین، شناخت انگیزه‌های بومیان دیجیتال در استفاده از امکان هشتگ‌گذاری ضروری است. هدف این تحقیق، بررسی هشتگ‌های ...  بیشتر