جستجوی ایران در توییتر: فناوری‌های نوین و صدای دیاسپورای ایرانی

زهرا مجدی زاده؛ حمیده مولایی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 134-99

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.44857.786

چکیده
  این مقاله سعی دارد با مطالعه دیاسپورا یا جامعه دور از وطن ایرانی، دغدغه‌های این گروه در رابطه با وطن خود و نیز سهم و تأثیر آن‌ها در شکل‌گیری محتوای مرتبط با ایران در توئیتر را مورد تحلیل قرار دهد. اگرچه شکل‌گیری دیاسپورای ایرانی به پیش از ظهور فناوری‌ها و رسانه‌های نوین بازمی‌گردد؛ بااین‌وجود فضای مجازی و به‌ویژه اینترنت نقش ...  بیشتر