ساخت و اعتباریابی پرسشنامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتس اپ

کریم سواری؛ مریم فلاحی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1399، ، صفحه 224-205

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.48512.880

چکیده
  به دنبال پیشرفت‌های علمی سال‌های اخیر، شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی متعددی همچون شبکه پیام‌رسان واتس‍اَپ جهت تسهیل و برقراری تعاملات پا به عرضه ظهور گذاشتند که بنا به شواهد پژوهشی سوءاستفاده مستمر از آن‌ها می‌تواند آسیب‌ها و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، تعیین شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه پیامدهای ...  بیشتر