دیپلماسی رسانه ای در شبکه اجتماعی توییتر

سیدرضا نقیب السادات؛ فاطمه عودلاجانی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.49542.903

چکیده
  این پژوهش با هدف شناخت «ساختار دیپلماسی رسانه ای وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در شبکه ی اجتماعی توییتر» به تحلیل محتوای صفحات توییتر این دو وزیر پرداخته است.ظهور فناوری های نوین ارتباطی موجب تغییر و تحول در عرصه سیاست شده است به نحوی که شبکه های اجتماعی نظیر توییتر، فیسبوک و اینستاگرام با نقش آفرینی در عرصه ی سیاست جایگاه ...  بیشتر