بررسی تفاوت‌‌های جنسیتی و سنی در کاربرد ایموجی‌ و علل ترجیح آن‌ بر ایموتیکان میان کاربران ایرانی

رضا کاظمیان

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2021.50985.933

چکیده
  کاربرد روزافزون ایموجی‌ها در میان کاربران پلتفرم‌های آنلاین و تفاوت‌های رفتاری در بکارگیری آن‌ها باعث شده تا هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تفاوت رفتاری بکارگیری ایموجی‌ها و عوامل دخیل در نحوه‌ی بکارگیری آن‌ها باشد. این پژوهش با هدف بررسی تفاوت‌های سنی و جنسیتی در کاربرد ایموجی‌ها توسط کاربران اینترنتی ایرانی کار خود را آغاز نمود. ...  بیشتر