تحلیل و دسته بندی رفتار کاربران به یک طنزاینستاگرامی در بحران کرونا

مرتضی امیدیان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1399، ، صفحه 303-329

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2020.51219.943

چکیده
  رسانه‌های نوظهور از جمله اینستاگرام نقش مهمی بر زندگی فردی و روابط اجتماعی ما دارند. در گرماگرم مقابله با ویروس کرونا و لزوم استمرار فعالیت‌های آموزشی از طریق شبکه‌های اجتماعی بار دیگر یک طنز در رابطه با فعالیت یک معلم باسابقه در یک صفحه اینستاگرام، منبعی برای خبرسازی شد. این مقاله ضمن تحلیل واکنش کاربران این صفحه و دو صفحه که در ...  بیشتر