تاثیر سبک‌های فرزندپروری اینترنت بر کاربرد اینترنت توسط دانش‌آموزان

حسین مطهری نژاد؛ محدثه قاسمی نژاد

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1397، ، صفحه 301-333

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2019.22366.231

چکیده
  استفاده از اینترنت در همه حوزه‌ها، در حال افزایش است. دانش‌آموزان از کاربران اصلی اینترنت هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سبک‌های فرزند پروری اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت توسط دانش‌آموزان در خانه بود. برای این منظور، 300 نفراز والدین دانش‌آموزان پایه نهم که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌شده بودند به پرسشنامه‌ای متشکل ...  بیشتر