کنشگری کاربران توییتر در یادبود قربانیان بمباران شیمیایی (کیمیاباران) حلبچه

سندوس محمدی نوسودی؛ عبدالله بیچرانلو

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 40-1

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.62467.1255

چکیده
  در اسفند 1366 شهر حلبچه در کردستان عراق به دستور صدام، هدف حملات شیمایی قرار گرفت که منجر به کشته شدن 3 تا 5 هزار نفر و زخمی شدن 7 تا 10 هزار نفر شد. علی‌رغم عمق این فاجعه به دلیل عدم دسترسی قربانیان به رسانه، در افکار عمومی جهانی و حتی بین خود کردها تصویری دقیق از آن شکل نگرفت؛ اما گسترش رسانه‌های اجتماعی به قربانیان این امکان را داد تا بتوانند ...  بیشتر