نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 استادیارارتباطات دانشگاه تهران،تهران، ایران.

چکیده

در اسفند 1366 شهر حلبچه در کردستان عراق به دستور صدام، هدف حملات شیمایی قرار گرفت که منجر به کشته شدن 3 تا 5 هزار نفر و زخمی شدن 7 تا 10 هزار نفر شد. علی‌رغم عمق این فاجعه به دلیل عدم دسترسی قربانیان به رسانه، در افکار عمومی جهانی و حتی بین خود کردها تصویری دقیق از آن شکل نگرفت؛ اما گسترش رسانه‌های اجتماعی به قربانیان این امکان را داد تا بتوانند توجه افکار عمومی جهانی را به جنایت مذکور جلب کنند. هدف مقالۀ پیش رو مطالعه کنشگری کردها در فضای مجازی بر محور سی و سومین سالگرد شیمایی بمباران حلبچه با تحلیل کنشگری هشتگی آن‌ها در شبکه‌ اجتماعی توییتر است. یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهند که 8 محور اصلی در کنشگری هشتگی کردها در توییتر برجسته هستند که شامل؛ روایتگری فاجعه حلبچه از قاب توییتر، تجلی نمادگرایی در کنشگری مجازی با بازنشر عکس عمر خاور و فرزندش، پیگیری رد رنج این درد در چهرۀ بازماندگان، بازتاب رسانه‌ای فاجعۀ حلبچه در سطح جهانی، حلبچه به مثابه درد مشترک، فراموش نکردن فاجعۀ حلبچه، بانیان نسل‌‌کشی حلبچه و جابه‌جایی بین مرزهای آنلاین و آفلاین کنشگری. بر اساس نتایج پژوهش، توییتر برای کردها به مثابه یک حوزۀ عمومی آنلاین عمل می‌کند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا با ایجاد جریان‌ رسانه‌ای در زمینۀ فاجعۀ حلبچه، گفتمان‌ جایگزین را در مورد آن طرح کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Twitter users Activism in Commemoration of Halabja Tragedy Victims

نویسندگان [English]

  • Sondos Mohammadi Nousoudi 1
  • Abdollah Bicharanlou 2

1 Ph. D Student of Communication, University of Tehran,Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of ommunication, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

on March 16, 1988 chemical attack on the Kurdish town of Halabja by Iraqi forces under Saddam Hussein, the largest ever chemical weapons attack,killed between 3000 to 5000 civilians, and injured 7000 to 10000 ones.Despite the depth and severity of this tragedy, due to the victims' lack of
access to the media, it did not make a clear image in the world public opinion and even among the Kurds themselves; but the proliferation of social media allowed victims to draw global public attention to the crime. This paper is to study the Kurdish activism in cyberspace by a focus on the 33rd chemical anniversary of Halabja through analyzing their hashtag activism on the social network Twitter. Research results show that 8 main axes in Kurdish hashtag activism are highlighted on Twitter, which include:
Narration of the Halabja tragedy on Twitter, a manifestation of symbolism in virtual activism by republishing photos of Omar Khavar and his child, pursuing the suffering of this pain in the faces of the survivors, the media coverage of the Halabja tragedy worldwide, Halabja as a common pain, not
forgetting the Halabja tragedy, the founders of the Halabja genocide, and switching between online and offline activism boundaries. Based on the research results, Twitter acts as an online public sphere for Kurds, enabling them to develop an alternative discourse on the Halabja tragedy by creating a media stream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Public Sphere
  • Halabja Chemical Attack
  • Twitter users
  • Hashtag activism
  • Virtual Memorial