همرسانی فرزندپروری در اینستاگرم و دروازه بانی حریم خصوصی کودکان

سید محمد مهدی زاده طالشی؛ فاطمه زنده بودی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1401، ، صفحه 154-109

http://dx.doi.org/10.22054/nms.2022.63663.1276

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناخت انگیزه‌های والدین از همرسانی فرزندپروری در اینستاگرام و میزان حساسیت آن‌ها نسبت به انواع مصادیق نقض حریم خصوصی کودکان انجام‌شده است. انواع همرسانی فرزندپروی، مسائل مربوط به حریم خصوصی کودکان، حریم خصوصی در جامعۀ شبکه‌ای، امنیت کودکان در فضای آنلاین، کارکردهای مشاوره‌ای و حمایتی همرسانی فرزندپروری، انگیزه‌های ...  بیشتر