بررسی اثر ویژگی‌های محتوایی بر درگیری محتوایی با نقش میانجی عاطفه در اینستاگرام (مورد مطالعه کاربران صفحه بیگ‌بنگ)

همراز تولایی؛ مینا رنجبر فرد؛ سهیلا مهمان نوازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.70293.1468

چکیده
  با توجه به دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نقش رسانه‌های اجتماعی را در انتقال اطلاعات و گسترش انواع ارتباطات در زندگی روزمره و شخصی افراد نمی‌توان نادیده گرفت. مهمترین و اصلی‌ترین عنصر یک رسانه اجتماعی، محتوای آن است و یکی از ویژگیهایی که یک محتوا بایستی داشته ‌باشد تا باعث درگیری کاربر گردد، "عاطفه" می‌باشد. هدف ...  بیشتر

مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات

محمدجواد افشارصفوی؛ گلنار شجاعی باغینی؛ محمدرضا رستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2023.64393.1305

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی در راستای ادامه حیات است. این پژوهش بر حسب هدف توسعه‌ای-کاربردی و از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی است. ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی(روش ‏گراندد تئوری‎) اطلاعات مورد نیاز در مورد تدوین ارائه چارچوبی جهت رقابت‌پذیری رسانه‌های مکتوب ...  بیشتر

ارائه الگویی برای بازاریابی پایدار مبتنی بر اینفلوئنسرها در رسانه‌های اجتماعی

قاسم زارعی؛ گلثوم اکبری آرباطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.71738.1509

چکیده
  رسانه های اجتماعی و پایداری جریان ‌های اصلی بازاریابی و تجارت هستند. با پیشرفت فناوری بازاریابی پایدار به استفاده از رسانه های اجتماعی تمرکز می کند، جایی که مصرف کنندگان می توانند مستقیماً با بسیاری از مصرف کنندگان دیگر ارتباط برقرار کنند و بر باورها و رفتار آنها تأثیر بگذارند. این تأثیرگذارها هم محتوای ارگانیک و هم محتوای حمایت ...  بیشتر

بررسی تاثیر رسانه های نوین در شکل دهی الگوهای مصرفی جامعه ایران

کریم نعمتی اقدم؛ نسیم مجیدی؛ علی اصغر کیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.70227.1465

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق بررسی نقش رسانه های نوین در تغییرات ظاهری فرهنگ جامعه ایران می باشد که روش تحقیق بدون اتکا به نظریات رایج و با روش نظریه مبنایی (GT) انجام گرفته است. در این روش به صورت استنباطی می‌توان بعد از تبیین عناصر و ویژگی‌های پیام به ارتباط میان عناصر ارتباط و پیشینه و پیامد (یا آثار) فراگرد ارتباطی نیز پرداخت ..سپس توصیف ...  بیشتر

آسیب شناسی نقش تلگرام بر انزوا و اختالل دانش آموزان در تعامالت اجتماعی طالعه موردی: دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

منوچهر علی شاه بابا؛ غلامرضا لطیفی؛ محمدرضا رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/nms.2024.71475.1513

چکیده
  گسترش فضای مجازی و استفاده از ابزارهای آن مانند تلگرام، تغییرات زیادی را در سبک زندگی و تعامل شهروندان به وجود آورده است .با توجه به اینکه دانش آموزان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در این زمینه هستند، این پژوهش به به بررسی آسیب شناسی نقش تلگرام بر انزوا و اختالل دانش آموزان در تعامالت اجتماعی می پردازد. روش:روش تحقیق به کار برده شده ...  بیشتر

جابجایی در فضای مجازی-واقعی: عقلانیت یا پریشانی ارتباطی؟

علی انتظاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/nms.2024.75274.1605

چکیده
  در این مقاله تداخلات فضای مجازی و فضای واقعی و آسیب‌هایی که ممکن است خو گرفتن در فضای مجازی بر مناسبات اجتماعی در فضای واقعی وارد کند از منظر تکوین ادراک جمعی مورد مداقه نظری قرار گرفته است. درمجموع به نظر می‌رسد طی فرایندی که در مقاله توضیح داده شده است غرق شدن در فضای مجازی و شکل‌گیری ادراک مجازی در کنار خو گرفتن به قواعد فضای مجازی ...  بیشتر