طراحی الگوی همگرایی و کارکرد رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌سازی تلویزیونی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما

2 سازمان صدا و سیما

چکیده

تغییرات فناورانه عاملی اساسی در حیات رسانه‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها به شمار می‌رود. این مسئله که رسانه‌ها همواره در بستر یک تکنولوژی نوین، ایجاد شده‌اند انکار ناپذیر است و ظهور رسانه‌های جدید همیشه بر رسانه‌های پیشین تاثیرگذار بوده است. در این بین، تاثیر و تعامل میان تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر بستر اینترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مسئله‌ای که می‌توان آن را ذیل نظریه همگرایی رسانه مطرح دانست. پژوهش حاضر درچارچوب همگرایی تلویزیون و فضای مجازی به دنبال شناخت و طراحی الگوی کارکردهای رسانه‌های اجتماعی در برنامه‌سازی تلویزیونی است. این پژوهش به روش ترکیبی نظریه داده بنیاد کلاسیک و مطالعه موردی و بر اساس نمونه‌گیری هدفمند از میان برنامه های تلویزیونی شاخص صورت پذیرفته است. پژوهشگران پس از کدگذاری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به احصاء 23 کارکرد پرداختند که در نهایت این کارکردها را ذیل طراحی یک مدل مفهومی ارائه کرده‌اند. این مدل کارکردهای مذکور را در چهار مرحله برنامه‌سازی شامل پیش‌تولید، تولید، پخش و پساپخش تبیین می‌کند. برنامه‌سازان تلویزیون می‌توانند با بهره بردن از یافته‌های این پژوهش، برنامه‌سازی خود را ارتقاء داده و از فرآیند همگرایی رسانه‌ها در تولیدات تلویزیونی خود بهره برند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of Convergence and function of social media in television productions

نویسندگان [English]

  • ramin shamsaeiniya 1
  • abouzar khoshbayan 2
1 PhD in communication science at Allameh Tabatabai University
2 IRIB
چکیده [English]

Technological changes are a key factor in the life of the media and how they operate. It is an undeniable fact that the media has always been created through the creation of a new technology. And the creation of new media has always had an impact on the past media. Meanwhile, the impact and interaction between TV and social media based on the Internet environment has been very much taken into consideration. Which can be seen as the convergence of the media. The present study in search for understand the role and functions of social media in television productions. This research has been done by classic grounded theory and case studies. And a targeted sampling was used. After analyzing the findings, researchers arrived at the Twenty three functions that ultimately provided them with a conceptual model. This model explains these functions in four phases of production, which includes pre-production, production, broadcast and post-broadcast. Producers of television shows can use their findings to promote their own productions. And use the functions of media convergence in their television productions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • Social Media
  • television programming
  • Media Convergence
  • TV producer