نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

رشد و گسترش فضای مجازی و همه‌گیری بهره‌مندی از آن به‌خصوص در میان کودکان و نوجوانان، سبب ایجاد دغدغه بسیار جدی برای خانواده‌ها و متولیان امر آموزش و تربیت در کشور از حیث چگونگی مواجهه با آن شده است. استفاده گسترده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و عدم نظارت و تنظیم گیری کافی از سوی نهادهای متولی امر تربیت، به دلیل تأثیرگذاری شگرف آن بر فرآیندهای تربیتی و تغییر کنش های رفتاری آنان، به مرور سبب ایجاد گسست ها و بحران های اجتماعی و شکاف های میان نسلی عمیق میان والدین و فرزندان خواهد شد و به تدریج جایگاه مدرسه به عنوان مهمترین رکن تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را متزلزل خواهد کرد.
پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی درصدد فهم وضعیت موجود نظریه سیاستی وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فضای مجازی و به دست آوردن مؤلفه‌های وضعیت مطلوب آن، از طریق مصاحبه عمیق با مدیران و خبرگان و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از طریق روش داده بنیاد بوده است.
نگاه مبتنی بر تصدی‌گری در وزارت آموزش‌وپرورش، عدم تعامل صحیح با بخش خصوصی و بازار، ضعف بدنه مدیریتی و ستادی آموزش‌وپرورش، مؤلفه‌های نظری موجود را تشکیل داده‌اند. مؤلفه‌های مطلوب نظریه سیاستی نیز، ایفای نقش تنظیم گری و راهبری و نظارت محتوایی توسط آموزش‌وپرورش در کنار تعریف نقش صحیح برای بخش خصوصی جهت تولید محتوای سالم، مفید و ایمن، و ضرورت توجه به اولویت ایجاد سرویس و تولید محتوای بومی در زیرساخت شبکه ملی را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Components of Education Policy Theory of the Islamic Republic of Iran in the Face of Cyberspace from the Perspective of Management and Executive Experts

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad ali Shakib 1
  • NASER BAHONAR 2
  • SEYED MOHSEN BANIHASHEMI 3

1 PhD in Media Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Islamic Education, Culture and Communication, Imam Sadiq University , Tehran, Iran.

3 Assistant Professor Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The growth and expansion of cyberspace and the spread of its use, especially among children and adolescents, has caused a very serious concern for families and those in charge of education in the country in terms of how to deal with it. The widespread use of cyberspace by children and adolescents will eventually lead to social divisions and crises and deep intergenerational gaps between parents and children, and will gradually shake the position of the school as the most important pillar of formal and public education.
The present study uses a qualitative approach to understand the current situation of the policy theory of the Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran in the face of cyberspace and obtain its desired status components through in-depth interviews with managers and experts and analysis of data obtained through the data method. Is.
The entrepreneurial view in the Ministry of Education, the lack of proper interaction with the private sector and the market, the weakness of the management body and the staff of education have formed the existing theoretical components. The desirable components of policy theory are the role of regulating and directing and supervising content by education along with defining the right role for the private sector to produce healthy, useful and safe content, and the need to pay attention to the priority of creating service and producing local content in the national network infrastructure. includes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Education"
  • "cyberspace"
  • "Training"
  • "Digital Gap"
  • "Policy theory"