نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتر بازاریابی

3 گروه مدیریت دولتی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان , ممقان ,ایران

چکیده

یکی از اجزای سیستم اطلاعات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی است که به معنی جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پیش بینی هدفمند اطلاعات برای تصمیم گیری های مرتبط با شناسایی نیاز ها، خواسته ها و علایق مشتری از یک سو و تشخیص فرصت ها و حل مسائل بازاریابی از سوی دیگر است باتوجه به قدرت نفوذ شبکه های اجتماعی در فضای کسب و کار، بازاریابان باید بتوانند فعالیت خود را در این شبکه ها گسترش دهند و بدین ترتیب انجام تحقیقات بازاریابی در شبکه های اجتماعی امری ضروری است.
روش پژوهش حاضر کیفی و استراتژی آن تحلیل تم است. به طور خاص با مطالعه دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در ایران، تعداد ۵۳ کد از طریق مشاهده مشارکتی و اکتشافی page ها، کانال ها و گروه ها، مصاحبه اکتشافی با ادمین شبکه ها، و تحلیل محتوای مقالات موجود در این زمینه استخراج گردید. نمونه گیری تا مرحله اشباع پاسخها ادامه یافت. برای ارزیابی قابل اتکا بودن داده ها از معیار های قابلیت اتکا پذیری،اعتماد پذیری،فهم پذیری و عمومیت استفاده شد. مدل نهایی «تحقیقات بازاریابی در شبکه های اجتماعی» در قالب تعداد ۷ تم اصلی و ۲۰ تم فرعی طراحی شد. ۷ بُعد مدل تحقیقات بازاریابی در شبکه های اجتماعی شامل نظرسنجی ،کیفیت مشاهده، تعداد مشاهده، تعداد مخاطبان، کامنت ها، سلبریتی ها و بلاگرها و فراخوان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

designing marketing research model in social media

نویسندگان [English]

  • ali ghorbani 1
  • maedeh farhat 2
  • esmail omranzadeh 3

1 asistant prof of payamnoor tehran

2 phd student of marketing

3 government management group ,azad university of mamaghan , mamaghan ,iran

چکیده [English]

On of the marketing information system is marketing research which means estimating information for recognizing opportunities and solving marketing problems which determines if products and services will meet customers need ..marketers should do marketing research for empowering activity which include recognizing needs, customers interest and advertising times &methods.
Purpose of the research is diagnosis of need, creating needs technique, costumer’s interests, finding the correct time for advertising in social media and finding appropriate technique in social media. Methods at this research is measured by quality and its strategy to a analysis the theme.53 codes of the page ,group, networks admin , interview , researches , and coordinating observation .it contains 7 main theme and 20 supporting theme too.
For stability and validity we use reliability abilities, accessibility and generality. In this abstract , 7 main themes , views , quality , number of views , views number, comments ,celebrities and bloggers and calling for tittle of marketing investigations in social media are observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing marketing research model
  • marketing research
  • Social Network
  • Marketing
  • Thematic analysis