نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از حوزه‌های بسیار مهم و پرطرفدار فضای مجازی، بازی‌های دیجیتال یا بازی‌های مبتنی بر رایانه است. با توجه به جذابیت و فراگیری روزافزون بازی‌های مبتنی بر رایانه، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، پرداختن به این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در مطالعه پیش‌رو، پژوهش‌های مختلف در زمینه‌ی سبک‌ها و بازی‌های پرطرفدار بازی‌های دیجیتال یا مبتنی بر رایانه، نقاط ضعف و قوت و نیز میزان درآمدهای حاصل از سخت‌افزار و نرم‌افزار این صنعت، با روش مرور سیستماتیک، مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت؛ سپس به این تبیین رسیدیم که متخصصین حوزه‌ی بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی و حتی بازی‌های با سکو موبایل و تبلت، از لحاظ منطقی و تجربی، می‌توانند با تحلیل مهندسی، زیبایی‌شناختی و روان‌شناختی بازی‌های پرطرفدار و ارائه‌ی ایده‌‌های نوآورانه شامل داستان‌های جدید و جذاب، رعایت جذابیت‌های بصری و گرافیکی و کاربرد مؤلفه‌های روان‌شناختی مثبت و مؤثر در شروع، ادامه و اتمام بازی و نیز چگونگی پیوستگی مراحل و پاداش‌های مؤثر و به‌هنگام (روان‌شناختی) در طول بازی، بازی‌های با کیفیت و مؤثری با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و رعایت جنبه‌های فرهنگی طراحی کنند. در پایان به دنبال ارائه مطالب، ضمن گریزی به تأثیر غیرقابل‌انکار پاندمی کووید-19 بر صنعت بازی‌سازی، به پردازش نقادانه و نوآورانه مطالب و ارائه پیشنهادهایی برای فعالان این صنعت و پژوهشگران پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Anlysis of Iranian and Foreign Digital games; Ideation for Designing, Localizing and Promotion the Quality of Iranian Games

نویسندگان [English]

  • SeyedAli Sharififard 1
  • Mohammad Ahmadpanah 2
  • SeyedAli Ghotbi 3
  • Hanieyh Ghebleverdi 4

1 M.Sc. of Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili

2 Prof. of Psychiatry and Clinical Psychology Department, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services

3 M.Sc. of Business Administration, University of Mohaghegh Ardabili

4 Undergraduate Student of Educational Science, University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

One of the most important and popular areas of cyberspace is digital games or computer-based games. Due to the increasing popularity and pervasiveness of computer-based games, especially for children and adolescents, it has great importance to deal with this area. In this study, various researches in the field of popular digital or computer-based styles and games, weaknesses and strengths, as well as the amount of revenue from the hardware and software of this industry, were reviewed and examined with systematic review. Then we came to the explanation that experts in the field of computer and video games and even games with mobile and tablet platforms, logically and empirically, can analyze popular games with engineering, aesthetic and psychological analysis and present innovative ideas. Such as new and fascinating stories, observing visual and graphic charms and using positive and effective psychological components at the beginning, continuation and end of the game, as well as how to connect the game stages and effective and timely (psychological) rewards during the game, can design high quality and effective video games using internal capacities and cultural aspects. Finally, following the presentation, while pointing to the undeniable impact of the Covid-19 pandemic on the game industry, the content was critically and innovatively processed and suggestions were made for industry activists and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital games
  • Designing
  • Localizing
  • Promotion the Quality
  • Systematic review