نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما.

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

چکیده

امروزه سازمان‌های رسانه‌ای جهان در تلاش‌اند تا از ظرفیت رسانه‌های نوینِ همگرا در جهت جذب و نگهداشت مخاطبان خود بهره‌جویند. تلویزیون پروتکل اینترنتی[1] یکی از انواع این‌گونه رسانه‌ها است. به‌کارگیری رسانه‌های نوین، به مدل‌های جدید ارتباطی نیاز دارد. با شکل‌گیری مدل‌های جدید ارتباطی، ساختارهای سنتی در سازمان‌های رسانه‌ای دیگر پاسخگو نیستند و باید به دنبال طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای سازمانی جدید بود. هدف اصلی این مقاله ارائه ساختار سازمانی مناسب و بومی برای «تلویزیون پروتکل اینترنتی» در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. برای این منظور در مرحله اول ساختار سازمانی در سیزده اپراتور مهم تلویزیون پروتکل اینترنتی در دیگر کشورها مطالعه تطبیقی شد. پس‌ازآن با رویکرد کیفی و از طریق روش مصاحبه عمیق داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل گردید. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل دو گروه اساتید و متخصصان صاحب‌نظر در حوزه رسانه‌های نوین و ساختارهای سازمانی و مدیران درگیر در اجرای پروژه ملی تلویزیون پروتکل اینترنتی در سازمان صداوسیما بودند که از بین آن‌ها به روش هدفمند و گلوله برفی نمونه‌گیری انجام شد. بنا بر نتایج این پژوهش، به‌منظور اجتناب از ایجاد سلسله‌مراتب سازمانی دست‌وپا گیر، بهترین شیوه استقرار تلویزیون پروتکل اینترنتی در ایران، ایجاد یک ستاد مرکزی است. این ستاد مرکزی که متشکل از سازمان‌های تأمین‌کننده حلقه‌های زنجیره ارزش تلویزیون پروتکل اینترنتی است، به‌صورت یکپارچه از سوی سازمان صداوسیما مدیریت می‌شود. به‌واسطه حضور این سازمان‌ها در ستاد مرکزی و تعاملات بین آن‌ها، مناسب‌ترین ساختار بین سازمانی این ستاد مرکزی ساختار شبکه‌ای و مناسب‌ترین ساختار درون‌سازمانی آن ساختار ماتریسی است.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Organizational Structure of Internet Protocol Televisions and Proposing a Suitable Structure for IRIB

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Abdolali Aliasgari 2
  • Hannaneh Ahmadi 3

1 . Assistant professor, Iran Broadcasting University, College of Communication and Media.

2 Assistant professor, Iran Broadcasting University, College of Communication and Media.

3 Ph.D. Candidate in Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch.

چکیده [English]

Today media organizations try to use the potentials of the new convergent media in order to attract and keep audiences. Internet Protocol Television (IPTV) is one of these new media. Using the new media needs new communication models and the traditional structures of media organizations cannot be relied on. This is why new organizational structures should be designed and implemented. This study aims to introduce a suitable and customized organizational structure for an Internet Protocol Television at the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).
First a comparative study was done on organizational structures of 13 major IPTV operators in other countries. Then in-depth interviews were conducted and the data were analyzed with a qualitative approach. The two groups of participants in the study were university professors and experts in the fields of new media and organizational structure as well as managers of the national project of IPTV at IRIB. We used snowballing to reach new interviewees.
Based on the results of the study to avoid a complicated bureaucratic hierarchy best way of establishing an Iranian IPTV is establishing a nerve center consisting of different organizations involved in IPTV project. This nerve center would be managed by IRIB and the organizations involved in it would be in a matrix relation with each other.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IPTV
  • Organizational Structure
  • Interactive Media
  • I.R.I.B
منابع
-  احمدی، مسعود. (1389)، مبانی سازمان و مدیریت. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  اعرابی، محمد. (1378)، طراحی ساختار سازمانی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  الوانی، مهدی. (1378)، مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
-  ایران زاده، سلیمان. (1381)، مدیریت تطبیقی در چارچوب پارادایم‌های جدید. تبریز: مرکز آموزش مدیریت دولتی تبریز.
-  بافنده، علیرضا. (1388)، تدوین یک سیستم خبره فازی جهت طراحی ساختار سازمانی. رساله دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
-  رحمان سرشت، حسین. (1378)، ساختارهای شبکه‌ای، شکل غالب سازمان‌ها در آینده. تهران: نشر حسابدار.
-  کریمی، کیانوش. (1395)، قابلیت‌های بازی‌وار سازی در افزایش درگیری مخاطبان با برنامه‌های آی‌پی‌تی‌وی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات و رسانه. تهران: دانشگاه صداوسیما.
-  کونگ، لوسی. (1389)، مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا. ترجمه: علی‌اکبر فرهنگی، علیرضا قراگوزلو و مریم خطیب‌زاده، تهران: نشر دانژه.
-   Boudreau, M., Loch, K., & Robey, D. (1998). Going Global: Using Information Technology to Advance the Competitveness of the Virtual Trasnational Organization. The Academy of Management Executive.
-   Heynen, J. (2008). IPTV and Switched Digital Video Equipment, Services and Subscribers. Infonetics Reasearch Inc.
-   Jagers, H. (1998). Characteristic of Virtual Organizations. Semowa Press.
-   Moen, D. (2005). Overiew of Overlay Multicast Protocols. George Mason University.
-   Philpott, M. (2007). IPTV: Challenges and Opportunities. Ovum